14 april 2016

Gamla skolhuset i Forsa

Det enda fotot jag har sett på Forsa gamla skola som brann den 19 februari 1894. 12 av skolans 39 barn innebrändes tragiskt nog. Det var främst småskolebarnen i åldrarna 6-9 år på andra våningen som inte hade en chans. Några barn som var ute gick det också illa för då de uppenbarligen sprang in för att hämta sina jackor. Barnen fick en gemensam gravsten på Mönsterås kyrkogård. Huset uppfördes 1873. Fotot från tidigt 1890-tal (Stranda hembygdsförenings arkiv).

Jag vet inte om man lärde sig något av detta. Inte tillräckligt i alla fall, för 1917 brann folkskolan inne i Mönsterås och två flickor omkom. Därefter infördes repstegar och andra stegar för att underlätta en snabb utryckning.

För mer om Forsa skolbrand, se denna länk.

Inga kommentarer: