6 september 2016

Gravstenen i Mönsterås kyrka

På lunchen idag var jag och plåtade inför kommande föredrag på Stranda hembygdsförening i höst den 25 oktober då jag talar om "Mönsterås i krig".

Det jag fotograferade var en gravsten som numera är placerad i vapenhuset i Mönsterås kyrka. Den upptäcktes någon gång vid 1800-talets sista årtionden när man råkade vända på en trappsten. På stenen står det Pär Hinrickson och Marta Cristiansdot. Där anges också deras arvingar. 

Rektor Goijer skrev om denna gravsten i "Meddelanden från Kalmar läns fornminnesförening" 1898. Han hade lyckats spåra Pär Hinrickson som visade sig vara en kornett, sedermera löjtnant, vid Smålands kavalleriregemente, bosatt på Guttorp i Mönsterås socken vid 1600-talets mitt. Jag har sedan gått vidare i de militära rullorna och preciserat uppgifterna. Vad jag förstår var han en ofrälse som lyckades göra karriär under stormaktstiden. Mer om honom och Mönsterås under krig från medeltiden fram till 1700-talet blir det den 25 oktober.


Min drivkraft har alltid varit att att väcka intresse för och förmedla kunskaper om bygdens historia. Därför både skriver jag och håller föredrag i alla möjliga sammanhang utan revirtänkande. Nu för tiden kommer man åt många arkiv digitalt. Därutöver är jag förstås tacksam att jag har tillgång till Stranda hembygdsförenings fantastiska arkiv, som jag också sköter. Kanske är föreningen också tacksam att jag bor i Mönsterås och inte sitter vid något universitet. Jag vet inte. Det är alltid ett givande och ett tagande.

Har förövrigt drabbats av höstens första förkylning. Man får kämpa på ändå, medveten om att den alltid kommer ett par veckor efter skolstarten.

Inga kommentarer: