14 oktober 2016

Det lokala perspektivet...

Lokal handel
Det klagas på att mönsteråsarna hellre åker till Kalmar för att handla än att stötta den lokala handeln. Ibland är det förstås så, och då handlar det nog om prisskillnader i första hand. På Gustav Vasas tid fick man inte handla i Mönsterås utan var tvingad att åka till Kalmar. Idag är det tvärtom. Marknaden är helt fri och människor väljer själva var de vill handla. Och nu kan man ju inte göra som Gustav Vasa och dra olydiga inför rätta, varför somliga försöker ge kalmarresenärerna dåligt samvete istället.

När jag var barn åkte vi aldrig till Kalmar, utom en gång när man fick ta om hur mycket tårta man ville på Holmgrens café. Däremot hände det att vi åkte till ”stan”, dvs Oskarshamn, och handlade på EPA-varuhuset. Men 51 veckor av 52 blev det Domus, Torghallen och Åkes livs.

Mönsterås viktigaste affärsgata, Storgatan. (Från egen vykortssamling)
Lokal historia
Annars får man säga att det lokala perspektivet har varit inne ganska länge. Lokala marknader och lokalhistoria drar till sig uppmärksamhet och lockar många. Det finns ett sug efter att söka rötter och sammanhang där man lever.

Det lokalhistoriska perspektivet har ofta fått stå tillbaka för den nationella historien i Sverige. Rikets och eliternas historia har dominerat långt fram i tiden. De senaste årtiondena har emellertid lokalhistoria fått visst utrymme även i akademiska sammanhang, och i Växjö var det på min tid den dominerande riktningen.

Det finns flera skäl till att lyfta fram det lokalhistoriska perspektivet.

Mitt främsta argument är att man kommer människorna närmare vilket ger en annan insikt än om man bara skildrar Sveriges historia utifrån centralmaktens eller kungarnas perspektiv. Det tydligaste exemplet är kanske Sveriges stormaktstid, som från centralmaktens perspektiv kan te sig som en stolt och framgångsrik historisk epok då Sverige var en Europeisk stormakt och en tämligen framgångsrik krigsmakt som utvidgade sina landområden. Men för lokalsamhällets människor var krigen de facto ofta en katastrof med utskrivningar och söndertrasade familjer, stupade män och förfallna åkrar, brända städer och byar. Det lokalhistoriska perspektivet nyanserar alltså rikshistorien. Eftersom lokalhistoria ofta uppmärksammar sociala grupper som annars glöms bort, så är den också i en mening mer demokratisk.

Lokalhistoria medger också att man kan gå på djupet och belysa något ingående.

Lokalhistoria kan också vara identitetsstärkande och givande på ett rent existentiellt plan.

Lokalhistoria borde kunna användas mycket mer av skolorna som ett pedagogiskt grepp eftersom det blir mer konkret för eleverna. Det ger också större utrymme för eleverna att forska själva.

Det gamla ombyggda krutmagasinet i Fliseryd. Underbart att utgå ifrån om man vill berätta om en viktig epok i Fliseryds historia.
Lokal kemi
Ibland kan man läsa att sjukvården ger människor piller istället för samtal när det kommer till psykisk ohälsa. Ofta vinklas det som något negativt, något som görs för att det blir mer kostnadseffektivt. 

Men jag har nog skrivit om det förut och kan skriva det igen. Nog måste det vara oerhört skönt att slippa vända ut och in på sig själv, vilket säkert orsakar än värre skada för många. Detta evinnerliga introverta grävande inom sig själv är knappast sunt i långa loppet. Hualigen. Vissa kan säkert behöva det, men för många fungerar det garanterat bättre om man ändrar lite på den kemiska balansen, vilket i sin tur ger nya krafter för att ta itu med livet. Kanske börja läsa lite historia och sätta in sitt liv i ett större sammanhang. I vilket fall som helst så finns det i vår tid ett tilltagande förakt för medicinering som är högst ovetenskapligt och som ofta grundar sig på ren mytbildning och pseudovetenskap. De som skriker högst mot mediciner, är enligt min erfarenhet ofta de som är benägna att läsa horoskop eller lägga ”helande kristaller” på kroppen.

Viktigt att det finns bra lokala apotek.

Ett lokalt systembolag kan det väl också få finnas, även om jag finner det tämligen ointressant. Men nog blir det väl mina två röda glas ikväll också, om livet så medger. Det vet man aldrig, och tur är väl det. Trevlig helg önskas!


Inga kommentarer: