11 januari 2017

Kråkerum igen

Kråkerum fortsätter skriva in sig i den politiska historien. En gång var det i och för sig på riksnivå med ätten Bielke, men nu när Anders Johansson ska bli kommunalråd så för han i alla fall vidare gårdens politiska tradition. Nu ska han givetvis representera hela kommunen och det blir en utmaning, inte minst vad gäller Fliseryd.

Redan när Roland Åkesson deklarerade sin avgång skrev jag att Anders Johansson var den ende jag kunde se som efterträdare. Det ansåg man uppenbarligen även inom Centerpartiet.

Jag har haft lite med Anders att göra genom åren, främst genom vårt gemensamma historiska intresse, och det är en bra grabb och en rejäl karl. Han är också rolig att debattera med och är alltid vänlig även de gånger man har olika åsikter. Därtill jordnära med tydlig lantbrukarförankring, politisk erfarenhet och gedigen bred utbildning.

Sedan lär jag väl personligen inte vara överens med honom om en del politiska beslut, men idag handlade det inte om det, utan mer om de allmänna kvalifikationerna.

Jag har inga illusioner om att Anders ska kunna bryta det döda debattklimatet i Mönsterås eftersom man där lever efter premissen att man inte kan kombinera rolig spänstig debatt med samarbete. Men hoppas kan man ju.


Inga kommentarer: