16 januari 2017

Nu går jag ut i öknen...

Jag trivs bra i öknen där ingen når mig. Tänker stanna där ett tag och låta andra göra sitt jobb. Jag nås varken på mobil eller mejl under en månad med undantag av närmaste kretsen. Tänker inte lösa ett enda problem som andra har ställt till med alldeles själva.

Jag har beslutat mig för att begränsa mina kontakter med omvärlden till ett minimum i år. Det är egentligen inget nytt eller konstigt. Flera före mig har vistats i öknen. Om jag inte minns fel så befann sig Elia ett bra tag där för att få skydd från sina fiender. Jesus nöjde sig med 40 dagar. Hur lång perioden blir kan vara olika, men det handlar om att få vara ifred för att behålla fokus på den man är och på det centrala i livet, få skydd och samtidigt lära sig lita på Gud. Ingen tillfällighet att även en sådan som Johannes verkar ha hållit till i öknen. Ville man höra honom fick folket komma dit ut till honom.

Det är så många och så mycket i tiden som vill göra en till någon annan och ibland är det legitimt att söka skydd undan det trycket.

Som vuxen har man förvisso ett bättre skydd och har även hunnit utveckla sina strategier. Värre var det som ung. Skoltiden handlar i mycket om att bevara sin personlighet i så oskadat skick som möjligt. Det är så många vill omforma och tala om vem man egentligen är. I den bästa av världar sker en sund personlighetsutveckling samtidigt som man lär sig en hel del. Men det finns så många krafter idag som vill göra om. Tidens trender i samhället slår så lätt igenom i skolans värld. Det gäller att befinna sig i mitten, vara snabb och effektiv, snacka. Långsamhet och eftertänksamhet kommer man inte långt med.


Min viktigaste uppgift som förälder är inte att se till att läxorna blir gjorda. Jag gör för all del det också. Nej det viktigaste är att ingjuta något slags mod att vara sig själv och att känna trygghet i sitt människovärde. Därutöver får man försöka så gott man kan och uppmuntra till kunskapsinhämtning, insikter och bildning. Men man ska inte bli lärarslickare eller jasägare. Det räcker med att visa normal hyfs. Om man inte får det tillbaka så ska man inte krusa.

Inga kommentarer: