22 november 2017

Kulturelitens svinerier

18 kvinnor i DN berättar om sexuella övergrepp från en kulturprofil som uppenbarligen är en slags gudfader i Stockholms litterära liv. Har man hållit sig väl med honom har det i regel gått bra i karriären, och tvärtom. Under flera årtionden har han drivit ett kulturellt forum där han tydligen har utsatt den ena kvinnan efter den andra för sexuella trakasserier och rena våldtäkter. Många av övergreppen ska dessutom ha skett i Svenska Akademiens lägenheter som han har haft tillgång till via äktenskapet med en kvinna som sitter i Svenska Akademien. Han är tydligen också tjenis med H Engdahl och Stig Larsson.

Förutom det han har sysslat med så stör det mig att denna sk kulturelit har hållit varandra om ryggen. Det är ju uppenbart att det är hans kontakter med akademien som gett honom maktbasen att utöva makt över kvinnor.

Hans beteende har varit känt under årtionden. Under tiden har kvinnor fortsatta att svärma omkring honom, alla har tigit om hans beteende, troligen för att det har lönat sig att tiga. Som en skrev: ”Det brukar gå bra för post-Forum-flickorna”. Svenska Akademien har också låtit honom hållas, de har upplåtit lägenheter, hållit föredrag på hans klubb, gett bidrag. Därutöver har litterära giganter som H Engdahl hyllat honom offentligt och så har han fått fina pris av självaste kulturministern.

Inte minst Svenska Akademiens trovärdighet sänks ordentligt nu. Hur har de kunnat låta denna person hållas under alla år? Det är ju så uppenbart att han utan den maktbasen hade varit en nolla utan samma möjligheter att dupera kvinnor som inget hellre vill än att slå igenom med sin litteratur och som därför hamnat i en beroendeställning. Till kvinnornas försvar skall också sägas att han tycks ha varit skicklig på att fånga upp kvinnor i perioder då de mått själsligt dåligt.

Det här säger också något om kulturklimatet i Sverige där effektsökerier, yta och kontakter har blivit viktigare än karaktär och kvalitet.

När man sedan tittar på fotografier på den aktuelle mannen så undrar man ärligt talat hur kvinnor överhuvudtaget har velat komma i hans närhet, men det är som sagt andra faktorer som har vägt tyngre.

Frågan är hur det fungerar på lokal nivå? Hur ser den kulturella eliten ut i Mönsterås? Vilka får kommunala bidrag och priser här och varför? Även om det inte är den sortens svinerier här som i Stockholm så borde någon undersöka om kontakter och politisk korrekthet spelar en viss roll.

Själv skulle jag aldrig söka något kommunalt bidrag och än mindre ta emot något eventuellt pris. Jag tänker ALLTID i alla lägen vara mån om min frihet och betala allt själv ur egen ficka. Vill någon bekosta exempelvis tryckningen av någon bok jag ger ut så är det givetvis frivilligt, men inte på bekostnad av min frihet att skriva fritt. Den som vill sponsra min bokutgivning kommer aldrig att få något som helst inflytande över innehållet.

Inga kommentarer: