11 mars 2018

Nattvarden och "lilla bannet"

Någon undrade varför jag inte tar nattvarden varje söndag trots att jag är i kyrkan. Svaret är mycket enkelt. Jag tillämpar "lilla bannet" på mig själv. Kyrkan utövar ju inte det man förr kallade församlingstukt längre, så då får man göra det själv.

Jag utstänger alltså mig själv från nattvarden eftersom jag inte anser mig vara försonad med alla människor. Jag tycker Jesus är ganska tydlig att man först ska försona sig med sina medmänniskor innan man tar del av Guds nåd. Det där är något man ständigt får bearbeta och komma med inför Gud, men vissa söndagar har jag inte nått ända fram. Då avstår jag. 

Man kan givetvis vända på det och säga att man behöver möta Jesus i nattvarden just för att orka leva i försoning med andra. Jag hyser den största respekt för den linjen. Var och en får följa sitt eget samvete.

Jo, man kan se det på olika sätt. Finns kanske ingen praktisk tillämpning som alla kyrkor är eniga om. Men jag tar försoningen på största allvar. Den är inget man ska slarva med eller ta lättvindigt.

Inga kommentarer: