18 augusti 2009

Sillbryggan och Sjötorget - Mönsterås äldsta marknadsplats blev asfaltsväg


Vy vid Norra småbåtskajen (Sillbryggan) i Mönsterås när det ännu fanns sjöbodar kvar. Idag går det en asfaltsväg rakt igenom det gamla kulturområdet som var ortens äldsta marknadsplats. Klicka på bilderna för större format.

"...vet ingen om att de någonsin funnits"
”Om ett par generationer vet ingen om att de någonsin har funnits”, skrev Eric Nelsson i Stranda (1969-1971). Det han tänkte på var de gamla sjöbodarna som då låg vid norra småbåtskajen (Sillbryggan) i Mönsterås. Han visste inte hur rätt han skulle få.

Mönsterås äldsta kulturområde förstördes
Norra småbåtskajen (Sillbryggan) och området bort mot avfarten till Kråkerum är ett av de historiskt mest intressanta i hela Mönsterås. Tyvärr förstörde man hela området när man för några år sedan drog den nya Sjögatan öster om gamla Sjögatan (nuvarande Sjötorgsvägen) och rev de sista bodarna som kunde minna om gamla tider. De flesta bodar var förvisso redan borta genom rivningar eller bränder, men det hade varit bättre att försöka återställa något av områdets ursprungliga karaktär och funktion.


Småbåtskajen (Sillbryggan) enligt en målning av John Sjöstrand 1935.

Sjötorget - Mönsterås äldsta marknadsplats
Området från Sillbryggan upp emot Storgatan och den del av gamla landtorget som idag kallas Modéerska torget benämndes förr Sjötorget. Sjötorget var från medeltiden och flera hundra år framåt Mönsterås marknadsplats. Där anlade båtar med sill och annat som kunde försäljas, och så lastade de ombord spannmål och skogsprodukter som bönderna hade haft med sig. Det var kort och gott en samlingsplats för bönder, fiskare och handelsmän; en plats med liv och rörelse. Båtar kom in med varorna som sedan direkt kunde lastas in i bodarna om de skulle lagerföras. Om de skulle till bodens övre våning användes en vinsch.

Tullar
För att komma till marknaden var man tvungen att passera de förhatliga tullstugorna som fanns vid köpingens infarter. En tullstuga fanns även i viken vid holmen Käringen. (tror det är över den Holmen man drog järnvägen). Där var man tvungen att betala en tullavgift för de varor man tog till marknaden.


Mönsteråskarta från 1726. Där syns tydligt sjöbodar vid stranden och Sjötorgets sträckning. Lägg märke till tullstugan mitt ute i Viken vid Käringen. Observera också att vattnet gick betydligt längre upp än idag. Dessutom var hela dagens hamnområde havsbotten.

Original på Sjögatan - fint folk på Storgatan
Långt in på 1900-talet var östra sidan av Sjögatan full med magasin och bodar. Sjögatan var en plats för vanligt folk och där bodde en hel del original. Storgatan var för fint folk. Det berättas att de som bodde på Sjögatan tog på sig finkläderna om de hade ärende till Storgatan.

Ledsamt att Erik Nelsson fick så rätt. Med ett pennstreck och en grävskopa förstördes Mönsterås äldsta kulturområde.


Flygbild som visar norra småbåtskajen när det ännu fanns några byggnader kvar.

Litteratur
En bok om Mönsterås, 1963.

Stranda, 1969-1971, Eric Nelsson.

Inga kommentarer: