5 februari 2010

Ellen


I väntan på mer utförliga artiklar om Mönsterås sjöfart så visar jag idag den här sanslöst vackra skonaren med mönsteråsanknytning.

2 kommentarer:

Bert sa...

Skonaren "Ellen" som du skriver om är mer än en Skonare, hon är till och med en "Toppsegelskonare" också kallad "Märssegelskonare".

Hade nu Skonaren "Ellen" haft en fulltacklad fockmast(ytterligare några råsegel på fockmasten) hade hon benämts som "Skornetbrigg" eller "Briggantin".

Jonny sa...

Tack för sakkunnigt utlåtande. Vad gäller båtar är jag lika nollställd som när det kommer till motorer.