18 mars 2012

Absolutist Anderssons hästar skenade

Det var i juli 1906. Lantbrukare Andersson från Hammarglo, två flickor och en pojke var på väg hem från en utställning i Oskarshamn med häst och vagn. Vid Påskallavik ökade parhästarna farten men Anderssons försök att lugna ner dem misslyckades. Hästarna skenade, vagnen for hit och dit, välte och slogs i spillror.

Andersson ådrog sig de värsta skadorna och fick vid hemkomsten inta sängläge och kalla på läkare. Hans 14 åriga dotter kom undan med skrubbsår i huvudet. En annan flicka fick skador på ena armen. En 8-årig pojke klarade sig helt oskadd. Även hästarna överlevde.
Artikeln avslutas med ett konstaterande av vikt – ”Andersson, som är omkring 50 år gammal, är absolutist.”
Artikeln från 1906. Tack till Teiffel som skickade artikeln!

Inga kommentarer: