28 maj 2012

Cancerframkallande ämnen i den nya konstgräsplanen

Vem var först?
Mönsterås ska äntligen, några år efter Högsby, få en konstgräsplan. Första spadtaget togs häromdagen. Till Socialdemokraternas förtret fick bara Centerpartister vara med och gräva, trots att S påstår sig ha tagit initiativ till planen. Mönsteråsbloggen kan dock avslöja att Mönsteråsbloggen var före S att driva frågan, och det fanns säkert någon som var före mig, så här finns ju mycket att bli upprörd över om man orkar. Mönsteråsbloggen krävde dock inte att få ta ett spadtag, då det är helt onödigt att både bli svettig och få ryggskott.

Cancerframkallande ämnen?
Nu har det börjat spridas ett rykte som gör gällande att konstgräsplanen skall byggas upp av återanvända gummidäck, vilket lär vara cancerframkallande. Stämmer det? Mönsteråsbloggen har undersökt saken.
Granulater
När man ska göra en konstgräsplan så finns det i stort sett två huvudalternativ. Det ena är SBR-granulater med återvunna gummidäck. Det andra är TPE-granulater som innehåller mer nytillverkat granulat av gummi, plastkulor etc.

I Mönsterås valde man SBR-granulater (återvunna gummidäck), vilket är betydligt billigare och anses ge bättre kvalitet, vilket i sin tur minskar skaderisken. TPE skulle kosta omkring 5 gånger mer per år.
Kemikalieinspektionen avråder
Så vad är då problemet? Jo, SBR (gummidäck) innehåller cancerframkallande ämnen som även kan påverka arvsmassan och reproduktionen.  Dessutom kan zink och fenoler frigöras och hamna i vattendrag. Kemikalieinspektionen avråder från att använda sådant material, vilket klart och tydligt framgår av den länkade artikeln, även om det är oklart om spelare utsätts för så pass höga doser att det verkligen skulle kunna påverka hälsan. Men i sådana lägen brukar man ju hävda att man skall välja säkerhetslinjen (försiktighetsprincipen), något som också kemikalieinspektionen förespråkar. Vad jag förstår så är det mindre än 40% av alla konstgräsplaner som anläggs idag som görs av gummidäck.

Nu har Mönsterås Kommun begärt att granulatet skall tvättas en extra gång för att få bort dammpartiklar, men i vilken grad det minskar riskerna framgår inte av kommunens protokoll.

Även Svenska Fotbollsförbundet säger att de har samma uppfattning som Kemikalieinspektionen och att konstgräsplaner av återanvända gummidäck på sikt bör ersättas med annat material. Och sådant finns alltså redan sedan flera år.

Men här har man alltså fått väga spelegenskaper, skaderisker och kostnader mot de hälsorisker och miljöaspekter som finns. Ingen helt enkel uppgift.

Inga kommentarer: