3 april 2013

Överheten

Jag har kristna bröder och systrar som anser att man inte får kritisera överheten (kungamakt, regering, riksdag, kommunpolitiker), utan att man bara ska be för den. En synnerligen enkelspårig och obiblisk infallsvinkel. Låt mig få förklara.

Det är gott och riktigt att be för överheten. Man ska också respektera överheten så långt det är möjligt. Men…stora delar av skriften är full av profetisk kritik mot överheten då den missbrukar sin makt och driver en orättfärdig och orättvis politik, där man har övergett omsorgen om de svaga. Det är bara att läsa profetböckerna i GT. Ja, både Johannes döparen, Jesus och den kristna församlingen gick emot makten då det var nödvändigt. Jesus kallade till och med Herodes för ”den räven”. Vi ska inte vara så naiva att vi tror att svensk politik inte har några som missbrukar sin makt.
Det finns således all anledning för kristna att med profetisk skärpa kritisera de politiker och de politiska system som far med osanning, som missbrukar makten och som övergett omsorgen om de svaga och utsatta, och som sätter mammon främst. Varför denna profetiska uppgift i mycket har övergivits av den kristna församlingen är en intressant fråga. Kan den bottna i att många kristna själva tillhör makten eller gynnas av att hålla sig väl med den.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jonnycitat:"Det är gott och riktigt att be för överheten" - Jonny du "ber" om trubbel. Om du nu vill ha ett rättvist samhälle så kan du inte med hedern i behåll anse att det ska tillåtas att finnas en överhet som har möjlighet att för egen vinning å lust "missbruka sin makt".
Du måste vid det här laget efter att ha läst din bibel fram som baklänges ha kommit till tvivel om varför och för vem biblen är skriven. Helt klart är biblen skriven för de som vill ha ett klasssamhälle av traditionellt konservativt snitt.
Är det inte dags för dig att kasta av dig det religiösa tyngande oket.

Jonny sa...

Även en dålig överhet är oftast bättre än ingen överhet alls (vissa historiska undantag finns givetvis). Men utan överhet blir det anarki och då är det den starkes rätt som gäller.

Anonym sa...

Så vad representerar då överheten, jo, de starka, de framgångsrika, och de utan skrupler - alltså råder det anarki i Sverige och i omvärlden allt enligt din egen åsikt.

Det finns nu många sätt att utöva å missbruka makt på, ett sätt är att framföra sina åsikter via div media som exv en blogg eller nättidning då utifrån en maktposition som exv Professor vid ett svenskt universitet.
Ett bra ex på att anarki råder i detta landet är följande exempel, Mikael Hjerm, sociologiprofessor och sft Prefekt på Umeå Universitet har i en artikel i nättidning "The local"(den engelskspråkiga versionen)framfört sina åsikter och tankar angående nu levande äldre generationer av svenskar vs massinvandring och det mångkulturella samhällets fullbordande, citat Mikael Hjerm:"The most prejudiced group is the elderly, who grew up in a different time. To put it very bluntly, when they DIE things gett better."

Alltså, professor Mikael Hjerm som tillhör överheten i detta landet ser äldre svenskar som det största hindret för ett snabbt genomförande av multikultisamhällets förverkligande, professor Mikael Hjerm:s pragmatiska lösning är döden för äldre svenskar samt givetvis detsamma för de yngre svenskar som är negativt inställda till massinvandring å multikulti. Professor Mikael Hjerm platsar bra tillsammans med Stalin, Hitler, Mao, Pol Pott mfl.