4 november 2013

Åsevadsgatan som bygata

Var först osäker, men efter jämförelser med andra foton så är jag säker på att det är Åsevadsgatan. Huset i höger bildkant revs för att ge plats åt Domus/Konsum. Längre ner kom sedermera Mobilmacken/Posten/Systembolaget och livsfarliga korsningen. Årtal osäkert, men kanske 1930-tal. Kan vara äldre.

Inga kommentarer: