22 juli 2014

Beror arbetslösheten på lat ungdom?

Det händer ibland att politiska debattörer försöker förklara arbetslösheten med att dagens ungdom är lat. Linda Skugge brukar göra det med jämna mellanrum och får då en hel del applåder från populistiska allianspolitiker som har fått för sig att Skugge är en sanningssägare.

Lata ungdomar kan förstås inte förklara ens en promille av arbetslösheten, och det vet forskarna. Så frågan är varför Linda Skugge och en och annan allianspolitiker verkar gilla detta budskap. Det är ju inte seriöst och endast giltigt för vissa enstaka personer som väl får ta sig i kragen. Det har alltid funnits vissa som skyr arbete och jag har ärligt talat inte mött dem bland ungdomen. Men som förklaringsfaktor mer generellt håller det inte. Ska valrörelsen hamna på den grunda nivån skämmer Sverige ut sig.

Arbetslöshet är som fenomen kopplat till kapitalismen som samhällsform där företag med jämna mellanrum slås ut och människor blir offer för konjunkturerna. Det måste man våga säga utan att bli anklagad för kommunism. Hur man kommer tillrätta med kapitalismens avigsidor är en hel vetenskap, men bör absolut inte förminskas till moralkakor om arbetsmoral.

När det väl är sagt ska det sägas att vi lever i en individualistisk tidsålder där den unga generationen får lära sig att följa sina talanger och förverkliga sig själva när de söker sig yrken. Det är förstås i grunden sunt så länge man tänker rätt man/kvinna på rätt plats. Det är ett ideal som inte ska förväxlas med att vara bortskämd. Men ibland kan det förstås bli lite för mycket "estetisk linje" eller "idolstjärna" över det hela, så att det blir för stor diskrepans med de individuella drömmarna och samhällets behov.


Sedan finns det alltid jobb som behöver göras där det kanske är svårt att känna att "här kommer jag till min rätt" eller att det är stimulerande alla gånger. Då måste man kompensera med något, i första hand bra lön. Det är viktigt att ungdomar inte utnyttjas när det är arbetsgivarnas marknad. Självklart ska de inte heller finna sig i att bli förnedrade av Linda Skugges svepande kollektiva utlåtanden från Stockholm.

Inga kommentarer: