26 november 2016

Dick Harrison föreläste om Dackeupproret

Professor Dick Harrison besökte under fredagskvällen Mönsterås och gav ett initierat föredrag om Dackeupproret. Professorn föreföll vara i högform och varvat med en god dos humor gav han en gedigen genomgång av bakgrundsfaktorer, händelseförlopp och konsekvenser. Folkbildning när den är som bäst. Ingen torde kunna klaga på vare sig föredraget eller priset. Bara 120 kr för ett föredrag av toppklass och därutöver fika. Man får tacka och ta emot. För mig var det skönt att bara få lyssna för en gång skull. Bättre fredagskväll är svår att tänka sig. Harrisons fru och barn var också med på resan, vilket jag tror uppskattades av åhörarna. Arrangör var Mönsterås kulturförening.

Dick Harrison svarar på frågor efter föredraget. min mobil gillade inte alls ljuset i aulan.

Inga kommentarer: