18 november 2017

Återinför tjänstemannaansvaret

Läser i Barometern om Olof i Kalmar som fråntas en viktig del av sin assistanshjälp genom beslut av Försäkringskassan. Enligt mamman Eva tog det 16 år av kamp för att få en hjälp som fungerade. Nu raseras allt.

Försäkringskassan är en av alla dessa myndigheter som borde grävas upp med rötterna och omplanteras. Olof Palme tog på 70-talet bort tjänstemannaansvaret och det gör att en vanlig medborgare är tämligen maktlös och tjänstemän immuna vid maktmissbruk. Det slår särskilt igenom på Försäkringskassans och socialtjänstens område. Försäkringskassan kan vägra sjukersättning trots att den stackars sjuke uppvisar 14 läkarintyg. 

Och på socialen är det tyvärr ofta så att mer eller mindre galna batikhäxor styr och ställer som gudar och förstör familjers liv utifrån något de kallar ”barnets bästa”. Det skulle bli en tjock bok om alla oskyldigt drabbade skulle berätta sina historier. Men ytterst få vågar träda fram av rädsla för den allsmäktiga socialen. Läste nu om ett barn som blivit utsatt för sexuella övergrepp under fem år i ett fosterhem där socialen placerat den stackars flickan.

Så…återinför omedelbart tjänstemannaansvaret! Det är helt orimligt att tjänstefel skall utredas internt och inte i domstol. Det är helt orimligt att en tjänsteman skall utredas av sina egna kompisar eller i alla fall av någon från samma myndighet som är mån om myndighetens fasad.

”Tidigare fanns i Sverige ett långtgående tjänstemannaansvar. Men genom en reform som trädde i kraft 1976 urholkades det till den grad att somliga kallar det för ett avskaffande. Tjänstefel leder numera i normalfallet inte till rättsliga prövningar utan i stället till interna prövningar hos myndigheternas ansvarsnämnder, som till skillnad från domstolsprocesser inte är transparenta.”

2 kommentarer:

Bert sa...

Bra Jonny! Verkar som att du har börjat inse att Sverige inte är och aldrig har varit en realedemokrati.
Detta att "Tjänstemannaansvaret" i det närmaste helt togs bort kan inte uppfattas på annat sätt än att Olof Palme och den tidens riksdagsmajoritet genomförde en "STATSKUPP", detta utan att svenska folket förstod vad "avskaffandet" av "Tjänstemannaansvar" innebar i verkligheten.

Statskuppen 1976 hade uppenbart som mål att möjliggöra att tjänstemännen(allt som oftast politiskt verksamma socialdemokrater) inom staten, länsstyrelserna, landstingen å kommunerna fick möjligheter att UTAN EGET ANSVAR Å RISK GROVT NEGATIVT SÄRBEHANDLA den enskilde svenske medborgaren genom att utöva den AV ALLA SOCIALDEMOKRATER ÄLSKADE, OMHULDADE OCH UTÖVADE MAKTFORMEN -"GODTYCKE"-.

Jonny sa...

I stort sett råkar vi för en gångs skull vara eniga, även om jag kanske inte skulle välja ett ord som statskupp.