2 augusti 2009

Vem var egentligen Viktor O Lund?

Viktor Lund - Mönsterås starke man under 1950- och 1960-talen
Mönsterås har alltid haft sina starka män. 1800-talet hade Johan Ludvig Rosén. Idag har vi Roland Åkesson. När man talar om Mönsterås historia efter 1950 så hamnar man förr eller senare alltid hos en man som hette Viktor O Lund. ”Det var Viktor Lund som såg till att alla industrier kom hit”, säger man. Viktor Lund ordnade det, Viktor Lund fixade det. Ja, han lade sig till och med i hur kioskerna skulle se ut. In i minsta detalj verkar han ha styrt Mönsterås under 1950- och 1960-talen. Det sägs att folk personligen sökte upp honom när de exempelvis behövde en bostad. Den gamla klyschan om spindeln i nätet hade uppenbarligen fog för sig här.

Men vem var då denne Viktor Lund som så många tycks tillskriva äran för Mönsterås enorma expansion efter andra världskriget? Ibland kan man ju tro att det var Lund själv som skapade Oknö och tog hit Industrifjädrar och Mönsterås bruk. Förunderligt nog hittar jag inget särskilt om honom. Men det skall ha skrivits en artikelserie i Barometern/OT runt 1990 som jag ska försöka hitta.

Kommunalkamrer Lund anställs 1948
Lund var i alla fall kommunalkamrer, dvs kommunens högste ekonomiske tjänsteman. Han anställdes av kommunen 1948, och synes dessförinnan ha jobbat som stadsbokhållare i Köping. Dessförinnan verkar han ha varit kyrkoskrivare i Ludvika. I alla fall anges han vara det 1946 när Mönsterås kommun köper en handbok i folkbokföringsförordningen som Lund verkade ha skrivit. (Detta såg jag när jag av en annan anledning bläddrade igenom gamla kommunala protokoll). Helt okänd var han alltså inte för kommunen 1948. Hur som helst vill jag minnas att det var ytterst nära att en annan sökande hade fått tjänsten. Men till slut blev det Lund, som således inte var kommunens förstaval som kommunalkamrer.

Tjänsteman med befogenheter
Lund förefaller ha varit en sällsynt driftig och entusiastisk människa, något som slog igenom i hans tjänstemannautövning. Och politikerna verkar ha gett honom befogenheter utöver det som kunde rekommenderas i en demokrati. Man får nog säga att det är högst anmärkningsvärt att en tjänsteman kunde få sådan makt i både stort och smått. I en demokrati är det ju brukligt att medborgarna bestämmer via folkvalda politiker, varpå tjänstemännen sedan skall genomföra folkviljan. Lund måste ha passerat gränserna för en tjänstemans handlingsutrymme med råge. Hur kunde detta få ske?

Lund var framgångsrik
Förmodligen för att Lunds initiativ visade sig vara framgångsrika. Och så länge allt går bra var det förstås ingen mening att ta honom i örat. Mönsterås framgångar gynnade förstås även politikerna som kunde sitta där i godan ro. Solstrålarna som föll på Lund föll ju i någon mån även på dem själva. Lund betydde tveklöst mycket för Mönsterås, men särskilt demokratiskt var det nog inte.

När Lund slutade lär dessutom Mönsterås ekonomi ha varit körd i botten. Viktor Lunds entusiastiska projekt hade förstås kostat lite för mycket.

Historier om Lund
Lund hade uppenbarligen sådan makt att många människor trodde att han var kommunalråd. Det sägs att folk vände sig till Lund i de flesta ärenden. En hyresgäst på Parkgatan ville dela av ett rum, men istället för att vända sig till bostadsbolaget frågade hon Viktor Lund om lov. Jag ska inte trötta läsekretsen med fler historier, men flera av liknande slag finns.

Viktor Lund skriver om sig själv
Viktor Lund förefaller inte ha varit någon blygsam person. I boken ”En historik över Mönsterås”, utgiven 1963 är det Lund själv som håller i pennan när Mönsterås historia efter 1950 skall nedtecknas. Maktens man skriver alltså sin egen historia, vilket förstås utesluter ett kritiskt perspektiv på sin egen insats. Tvärtom så skryter Lund så det står härliga till. Eller vad sägs om följande smått komiska rader:

Mönsterås har under de senaste åren genomgått en märklig utveckling, en expansion, som på flera sätt saknar motstycke i hela landet...Det måste betraktas som en bragd som utförts av framsynta kommunalmän och driftiga företagare.

Vem Lund syftar på när han skriver om framsynta kommunalmän råder det ju ingen tvekan om. Det är Lund själv som genomfört bragden. Skrytet fortsätter sedan sida upp och sida ner. Han ställer sedan utvecklingen mot tidigare generationers försummelser:

Den nu verksamma generationen kan med all rätt idag ställa frågan: Varför byggdes inte Mönsterås ut till ett industricentra långt tidigare?

Svaret, som inte skrivs ut men som alla vet, är förstås att Mönsterås då ännu inte hade anställt Viktor Lund. Tilläggas kan dessutom att frågan förutsätter något som inte är sant. Mönsterås hade flera industrier redan på 1800-talet och även på 1940-talet innan Lund tillträdde. Men historielöshet kan vara bra ibland för att kunna ställa ett mörkt förflutet mot den ljusa samtiden, för att på så sätt kunna framhäva sin egen eller Partiets goda bedrifter..

Ja, vem var han egentligen denne Viktor Lund? Ni som läser kanske vet mer. Många mönsteråsare måste ju ha minnen av honom. Jag ska se om jag hittar den där artikelserien i Barometern/OT.

Inga kommentarer: