23 december 2009

Jag önskar Mönsteråsbloggens läsare JULFRED!

Julfred utlyses i Åbo.

Julfred - en gammal nordisk tradition
Att utlysa julfred är en gammal nordisk tradition som numera endast tillämpas i Finland där Åbo har utlyst julfred ända sedan medeltiden. Varje år samlas tusentals människor på Gamla Stortorget för att följa med då julfreden utlyses. När klockan slår 12 (11 svensk tid) på julafton, genljuder fanfaren och julfreden utlyses på finska och svenska från Brinkalahusets balkong. Under ceremonin brukar man också få höra Vår Gud är oss en väldig borg, Vårt land och Björneborgarnas marsch. Julfredens utlysande kan ses kl.10.55 i SvT 2. På svenska lyder texten:

”I morgon, vill Gud,
infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest;

och varder förty härigenom en allmän julfred kungjord och påbjuden, med åtvarning till envar att denna högtid med tillbörlig andakt fira, och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande,

emedan den, som häremot bryter samt julhögtiden genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar, gör sig under försvårande omständigheter förfallen till det straff, lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda.

Slutligen tillönskas stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg.”

Jag tilltalas mycket av denna tradition och tycker att det borde utlysas även i Mönsterås. Härmed tillönskas Mönsteråsbloggens läsare julfred.


Jag utlyser julfred på vår balkong över de nysprängda postlådorna.

2 kommentarer:

Jimmy sa...

Det får en lá tacke för & ser fram mot en tradition.

Jonny sa...

Hej Jimmy! Ja, det får det allt bli!