5 januari 2010

Ny kyrkoherde skall väljas i Mönsterås

Tre söker kyrkoherdetjänsten
Ny kyrkoherde skall väljas i Mönsterås, och enligt dagens Barometern/OT finns det tre sökanden. De är:

- Alf Johansson, 58 år, prästvigd kanslichef i Växjö stift.

- Gunnar Folkegård, 61 år, kyrkoherde i Högsby.

- Magnus Lind, 44 år, komminister i Värnamo.

Två kriterier särskilt viktiga
Som jag ser det är det två kriterier som är särskilt viktiga när man nu skall välja en ny kyrkoherde.
1. Kyrkoherden skall vara fast förankrad i kyrkans lära och tradition, men samtidigt vara beredd att tänka nytt organisationsmässigt. Då kan han bli en kyrkoherde som förenar och förnyar. Om man väljer en liberalt inriktad präst så leder det till splittring.

2. Mönsterås församling behöver kontinuitet. Vi har bytt kyrkoherde lite för ofta de senaste åren. Nu behöver vi någon som är beredd att bygga på lång sikt.

Min kandidat - Magnus Lind
Jag har min kandidat - Magnus Lind. Han är en mycket bra präst som uppfyller de kriterier jag ställde upp. Han är dessutom ganska ung, vilket jag tror ökar chanserna att nå ungdomarna och uppnå kontinuitet.

Hoppas nu bara att församlingen inte behöver följa det vanliga arbetslivets regler för anställningar. I en församling är det annat som väger mycket tyngre.

Inga kommentarer: