27 september 2010

Stubbemåla – övergiven hållplats och bangård


Vid Stubbemåla stannade en gång tågen. Mellan 1914 och 1962 fanns en hållplats för persontrafik. Här har också funnits en bangård. Undrar om det här underjordiska garaget härstammar från bangårdstiden?

Stubbemåla - hållplats och bangård
Stubbemåla var en av de små hållplatser som fanns utmed den järnväg som sedan 1900-talets början utgick från Mönsterås. Under närmare 50 år klev folk på tåget för att ta sig till sina arbetsplatser vid Norrbacken, Blomstermåla och Sandbäckshult.

Stubbemåla hållplats fanns mellan 1914 och 1962. Därefter lades persontrafiken ner.1957 anlades även en liten bangård så att man kunde lasta av sådant som skulle fraktas vidare till det nybyggda Mönsterås Bruk. Åren 1962-1972 var Stubbemåla enbart en lastplats. Vid vägkorsningen fanns även en gammal banvaktsstuga som revs när området gjordes om till en än större bangård 1972-1973. I samband med det rev man upp smalspåret fram till Mönsterås och ersatte med normalspår. Anledningen var att tågen skulle kunna gå smidigt på den nya järnvägen mellan Mönsterås och Bruket.

Idag på lunchen tog jag en tur till Stubbemåla. Den mörka dagen påverkade tyvärr fotograferingen.


En mängd rör sticker upp från taket till garaget.


Vid garagets bortre ände finns en liten kur med framsida av trä som förmodligen täcker en gammal utgång av något slag.Foto av banvaktarstugan från Björn Edmans bok (se nedan). Tyvärr hamnar bilden på sidan hur jag än gör.


Den gamla källaren till banvaktarstugan fanns kvar, även om den var svår att upptäcka i ett hie av buskage och vildäppelträd.


Källaren.


Gammal räls låg vid sidan om järnvägsspåret.


En tank av något slag låg nedanför järnvägen.


I närheten hittade jag den här väntkuren. Kan den möjligtvis härstamma från hållplatstiden?


Korsningen av idag. Banvaktsstugan låg precis till vänster om spåret efter korsningen.


Björn Edmans bok innehåller mycket intressant.

Litteratur
Björn Edman – Mönsterås-Åseda Järnväg, 2007

3 kommentarer:

Ellen Holm sa...

Den där busskuren är min gamla busskur, åkte skolbuss därifrån från 96 och fram tills jag började på Parskolan. Kan den vara äldre må hända?

Jonny sa...

Gamla landsvägen gick ju där förr, så den kan nog vara äldre. Det kan förstås ha stått en annan där förut, men helt modern tyckte jag inte denna såg ut.

Frank the Fox sa...

Finns numera en geocache där :)