2 februari 2013

Södra Cell vill riva gård med medeltida anor

Södra vill riva Siggehorva södergård - gården omnämns första gången 1351 och redan vid 1800-talets början, troligen tidigare, fanns det en mangårdsbyggnad exakt där dagens hus ligger. Södra anger att huset är byggt 1890, men husets äldsta delar är troligen betydligt äldre, även om det är moderniserat både exteriört och interiört.
Södra vill riva gård med gamla anor
Södra Cell har ansökt om rivningslov för att riva Siggehorva södergård, enligt Barometern/OT den 25/1. Jag läste lite slarvigt den dagen, men blev påmind av en kamrat. I tidningen anges att gården är uppförd 1890, och jag förmodar att det är den uppgift som Södra angett i rivningsansökan. Nu visar emellertid Laga skifteskartan från 1843 och Storskifteskartan från 1812 att mangårdsbyggnaden låg på exakt samma plats som dagens hus. Och även om nuvarande hus är moderniserat både exteriört och interiört så är det inte alls uteslutet, snarare troligt, att husets äldsta delar är betydligt äldre än 1890.

Medeltida rötter
Intressantare än husets exakta ålder är dock att Siggehorva utgör en del av ett landskap och en kulturmiljö med rötterna i medeltiden. Siggehorva gård (Siggahwiruum) omtalas första gången 1351 i en medeltida jordebok efter Israel Birgersson (Finstaätten). Sedan man tidigare rivit Siggehorva norregård, så vill Södra nu alltså riva det sista som återstår av den medeltida gården/byn. Det är ytterst allvarligt om ett företag kan få tillstånd att riva bort vårt kulturarv på det sättet. Med lite kreativitet hade man givetvis kunnat få användning för gården - stycka av den och sälja eller låta de anställda få nyttja den etc.
 
När man närmar sig gårdsplanen ser man ett par mindre hus vid tomtgränsen.

Tyvärr har man inte åtgärdat trasigheter.

Ladugårdsbyggnader.

Här har generationer brukat jorden sedan medeltiden.

En gammal brunn.

Vid norregård finns bara ett par ladugårdsbyggnader kvar. I bakgrunden tornar Mönsterås bruk upp sig.

I närheten av södergård hittade jag denna källare, som jag tror är med redan på 1812 års storskifteskarta.
Siggehorva idag.

Laga skifteskartan från 1843 visar ett hus på exakt samma plats som idag.


Storskifteskartan från 1812 visar huset på exakt samma plats.
 
 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Och Mönsterås kommun med omnejd fortsätter med rivningshysterin...:(.

Jonny sa...

Ja, kommunen har ju genom att själv riva kulturellt värdefulla byggnader sista tiden, satt en tillåtande standard som säger att det är ok att riva.

Anonym sa...

Södra Skogsskövlarna skövlar inte bara skogen. Nu skövlar de husen med.