3 april 2017

Babel och Jantelagen

Det händer att jag ser på litteraturprogrammet Babel. Tyvärr brister det ofta i intellektuell skärpa och blandar krystade analyser med triviala banaliteter. Men man är ju inte direkt bortskämd med teveprogram om böcker så jag brukar se det.

Igår diskuterades Jantelagen och där satt diverse vänsterflummare och menade på fullt allvar att jantelagen var någonting positivt. Den behövdes mer än någonsin för att hålla vår tids extrema individualism i schack, fick vi veta.

Givetvis förstår jag vad de menar, vi behöver definitivt mer av vi-känsla i vår tid, men tyvärr hade de inte förstått Jantelagens väsen och förändring över tid. 

Jantelagen fyllde definitivt en praktisk funktion en gång i det gamla bondesamhället där det oftast var negativt att avvika. Kollektivets insatser på åkrarna var avgörande för att livet skulle fungera. Det gällde att var och en visste sin plats. Om någon tänkte för höga tankar om sig själv kanske man förlorade ytterligare en arbetskraft till prästyrket. Den som var intellektuellt begåvad, ville studera och läsa böcker eller närde drömmar om något annat, skulle kort och gott sättas på plats. Livet handlade om överlevnad, inte om att förverkliga sina drömmar och komma till sin rätt.

Den mentaliteten följde sedan med till de brukssamhällen och mindre industriorter som sedermera växte fram i det moderna Sverige, även om den sedan länge slutat fylla någon praktisk funktion. Och när den inte längre hade en praktisk funktion att fylla, så blev den enbart förtryckande och en del av småstadens ondska.

Jantelagen är idag inte detsamma som fostran eller en metod för att hålla allt för bångstyriga individualister i schack så att samhället fungerar. Jantelagen har idag utvecklats till det kollektiva förtrycket av de individer som avviker från majoritetens normer. Alla som levt på mindre orter torde veta vad den innebär. Men tyvärr har väl begreppet använts lite slentrianmässigt och slarvig. Men det är kollektivets förtryck av individen som därigenom förhindras att blomma ut och även trycks ner genom avsaknad av bekräftelse.Inga kommentarer: