4 juni 2019

Därför fungerar inte svensk skola

Nedräkningen började för ungefär 9 år sedan, men nu handlar det bara om några få dagar. Är så evinnerligt trött på den ton en del lärare har i Sverige, där de klagar på oss föräldrar, precis som om vi hade ansvar för hur illa skolan sköts. Som om problemen i skolan berodde på ouppfostrade ungar och besvärliga föräldrar som lägger sig i. Med en fungerande skola behövs inga föräldrar som "lägger sig i". Så enkelt är det faktiskt.

Under de tio år vår dotter har gått i skolan har jag nog bara mött normala föräldrar, låt vara att en del varit pressade, just pga att skolan inte förmått ge det stöd som skollagen säger de har rätt till.

Så varför fungerar då inte skolan? Vad fungerar inte? Och finns det lösningar?

Varför skolan inte fungerar? Det beror i huvudsak på fem saker. 

1. Pedagogiska experiment där fokus har riktats bort från kunskapsförmedling till att söka och analysera. Det senare ska givetvis vara med, men fokus kan inte ligga där. Läraren ska i första hand förmedla kunskaper, i andra hand lära eleverna att hitta kunskaper och perspektiv. Det ena kommer alltid före det andra.

2. I de pedagogiska experimenten har det fästs allt för stort fokus på elevernas sociala kompetens och förmåga att tjattra i klassrummen. Skolan har blivit pladdermakarnas paradis. Det har blivit en skola för de extroverta på de introvertas bekostnad. Sociala förmågor har premierats medan eftertänksamhet och insikter har tonats ner.

3. Lärarens naturliga auktoritet i klassrummet har i mycket försvunnit, vilket drabbat de elever som behöver ordning, lugn och struktur.

4. I takt med ökad oordning så har lärare inte alltid tid och möjligheter att ge barn med särskilda behov de anpassningar och speciallösningar som ofta kan behövas.

5. Kommunaliseringen av skolan har gjort att kommunerna granskar sig själva. Skolinspektionen ger ju ofta kommunerna i uppdrag att utreda sig själva och anmäler klagande föräldrar till socialen. Ett förstatligande av skolan skulle ge en större likhet över landet och en tydligare myndighetsutövning.

Så. Rätta till det här så blir det mycket bättre igen.

Men är jag nu inte väldigt orättvis mot alla lärare som kämpar varje dag, kvällar och till och med helger? Nej, min analys går inte ner på individnivå. Många lärare gör förstås ett bra jobb utifrån de förutsättningar de har att utgå ifrån. Vi har mött en hel del friska fläktar under åren, särskilt de som tillämpar en något äldre pedagogik och som har gjort en del anpassningar för att minska stressnivåerna.


Inga kommentarer: