28 april 2022

Boken om Nils Johan och Anna Nilsson på Råsnäs har kommitHar hämtat några författarexemplar av den nya boken/skriften i kommunhuset. Boken är skriven på uppdrag av stiftelsen "NJ & Anna Nilssons minne", som på något sätt lyder under kommunen. 

Berättelsen handlar framförallt om de människor som har gett namn åt stiftelsen och i någon mån om deras dotter, samt hur stiftelsen kom till. Bokens tema är ju smalt men jag har försökt sätta in skeendena i sina historiska sammanhang såväl lokalt, regionalt och nationellt. Därför blir boken också en berättelse om bygden och tiden. 

Det svåraste med boken har varit bilderna och utformningen där jag saknar kompetens. Det märks, men kunde ha varit värre, så jag är nöjd med helheten. Även om det alltså inte är en kioskvältare, så blir det föredrag med boksläpp framöver. Hinner vi inte i maj blir det efter sommaren.
Inga kommentarer: