28 juli 2009

Daniel Olofssons Krokstorp

Om någon är intresserad av byn Krokstorp i Fliseryds socken, så finns nu en populärvetenskaplig artikel som översiktligt skildrar byns historia från medeltiden fram till slutet av 1700-talet.

Någon gång kommer en mer detaljerad bok som även omfattar den del av byn som ligger i Mönsterås socken. Boken kommer också att följa byn till nutid och ha längre resonemang om det mesta.

Men under tiden så får denna artikel ligga ute. Daniel Olofssons Krokstorp.

Artikeln återfinns även via min nya portal för Mönsterås Historia.

Inga kommentarer: