28 juli 2009

Mönsterås Kommun satsar mest i hela länet på den politiska verksamheten


Mönsterås kommun satsar mindre än länsgenomsnittet på kultur, drygt 700 kr per inv och år, jämfört med genomsnittet på drygt 1000 kr. Den politiska verksamheten i huset mitt emot biblioteket får destu mer, drygt 1000 kr jämfört med medelkommunens drygt 700 kr.

Barometern/OT har grävt fram intressant statistik
För ett par veckor sedan skrev jag följande om lokalpressen:

I Mönsterås har kommunledningen varit väldigt duktig på att förmedla en version av det välskötta Mönsterås med nöjda invånare. Lokalpressen förmedlar i regel denna bild helt okritiskt genom att tillsammans med ett nöjt kommunalråd redovisa den årliga undersökningen som kommunen beställt från något institut. Jag har dock själv märkt att samtal med människor, samt val av annan statistik ofta ger en helt annan bild av Mönsterås.

Månne Barometern/OT har läst min blogg, för nu gör man precis det jag efterlyste – tar fram annan statistik på eget bevåg. Anders G Bergquist redovisar utmärkt en del intressanta siffror för Mönsterås. Läs artikeln själva så får ni se. Se även här.

Lite på kultur, fritid och missbrukarvård. Mycket på politisk verksamhet
Vi får bland annat veta att Mönsterås Kommun satsar mest i hela länet på den politiska verksamheten per invånare. Däremot ligger Mönsterås långt under medel när det gäller satsningar på kultur, fritidsverksamhet, socialen samt förskole- och fritidsverksamhet. Att utgifterna för socialbidrag och missbrukarvård är låga kan ju i och för sig tolkas positivt, men då borde det ju å andra sidan finnas pengar att fördela på de områden som idag får väldigt lite.

Nå, artikeln visar hur spännande lokalpressen kan bli när den gör sitt jobb och granskar makten själv och inte bara skriver om de undersökningar som kommunpolitikerna vill lyfta fram. Läs gärna om den statistik jag själv grävde fram vid ett tidigare tillfälle.

Inga kommentarer: