25 juli 2009

Mönsterås Bostäder fixar inte brandvarnare - utsätter hyresgäster för fara


Mönsterås Bostäders brandvarnare i Mölstad drabbas ofta av elfel, men om det sker under helgen får hyresgästerna ingen hjälp.

Brandvarnaren tjöt utan orsak
Klockan sex i morse började brandvarnaren plötsligt tjuta utan att det fanns någon rök. Eftersom brandvarnaren är elkopplad så kunde jag stänga av den via elskåpets säkring. Klockan nio ringde jag Mönsterås Bostäders jourhavande som inte sade sig ha elkunskaper för att lösa problemet. Jag skulle ringa igen på måndag.

Flera drabbade
Flera hyresgäster har drabbats av detta i Mölstadsområdet de senaste åren. Vår gick igång för första gången för ett par år sedan. Problemen började när de nya elkopplade brandvarnarna installerades för några år sedan. Be mig inte förklara detaljerna.

Struntar i vår säkerhet
Enligt lagen är samtliga fastighetsägare skyldiga att installera fungerande brandvarnare (Lagen om skydd mot olyckor, 2003:778, 2 kap 2 §). Det gäller förstås även Mönsterås Bostäder. I Mölstad gäller att bostadsbolaget även ansvarar för skötseln av brandvarnarna eftersom de är kopplade med livsfarliga elsladdar som kräver särskild utbildning. Nu struntar alltså bostadsbolaget i vår säkerhet under två dygn och kan därmed inte sägas uppfylla lagens intentioner. Varför har man jour om man ändå inte kan lösa ett ärende av säkerhetsbetydelse?

Inga kommentarer: