24 juli 2009

Folkparken som försvann


Dans i Åsevadsparken 1939.

Inledning
Förväntansfulla ansikten vid vändkorsen, storögda småkillar, dansande par, kulörta lampor, bygdespel, skjutbana, tombola, korv med bröd, kaffe, den insmugglade pluntan och så artisterna förstås. Jo, de äldre minns en tid när mönsteråsarna inte behövde åka till Timmernabben eller Blomstermåla för att dansa. Mönsterås hade nämligen en egen folkpark – Åsevadsparken.

De flesta ungdomar jag har pratat med var emellertid ovetandes om att det en gång legat en folkpark där deras lärosäten, Parkskolan och Mönsteråsgymnasiet, idag är belägna. Men Åsevadsparken var under 40 år en betydelsefull plats för rekreation, underhållning och gemenskap. Säkert har mer än en mönsteråsare där funnit sin livskamrat. Förutom denna, ibland förbisedda, sociala betydelse utgjorde folkparken en viktig ekonomisk inkomstkälla för ortens föreningar. En fin folkpark var också betydelsefull för en orts självkänsla. Folkparken var helt enkelt en statusmarkör och källa till stolthet i det svenska folkhemmet.

Ändå är Åsevadsparken något av ett mysterium. Ytterst få har kunnat ge konkreta minnen av artisterna som besökte parken. I synnerhet verkar folkparken vara utsuddad från Mönsterås kollektiva minne och officiella historieskrivning. I Mönsteråsboken från 1963, som var ett kommunalt beställningsverk, nämns Åsevadsparken nästan inte med ett ord, vilket är högst anmärkningsvärt med tanke på dess betydelse för föreningslivet. Det är som om kommunen inte ville kännas vid att det överhuvudtaget hade funnits en folkpark i Mönsterås. Jag började fundera på varför och hittade ett sannolikt svar.


Där Parkskolan och Mönsteråsgymnasiet idag ligger fanns en gång en folkpark. På kartan har jag försökt att rita in var dansbanan låg i förhållande till skolbyggnaderna av idag. De ritade strecken motsvarar parkens äng där man också förlade en del festligheter. Prickarna motsvarar det ungefärliga festområdet i övrigt.

Om du klickar på länken så kan du läsa min artikel om Åsevadsparken. Där kan man läsa om folkparkens tillkomst, uppgång och fall.

Inga kommentarer: