12 augusti 2009

Mönsterås tänker inte följa Oskarshamns exempel

Oskarshamn planerar att koncentrera makten - hur tänker man i Mönsterås?
"Mera makt till färre politiker efter valet", kunde vi läsa i dagens Barometern/OT. Oskarshamns Kommun har planer på att ta bort ett par nämnder och minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen och kommunalfullmäktige. Tyvärr brukar dylika tendenser att toppstyra kommuner sprida sig. Finns liknande planer i Mönsterås, där de små partiernas representation i fullmäktige i så fall skulle vara i farozonen?

- Det pågår ingen sådan diskussion i Mönsterås, säger Birgitha Lindgren, chef för kommunkansliet i Mönsterås (det som förr hette kommunsekreterare), i ett mejl till mig idag.

Det var ett positivt besked. Mönsterås är ju redan tillräckligt toppstyrt som det är idag. Ibland är en icke-nyhet också en nyhet.

I övrigt väntar jag nyfiket på om vårt kommunalråd Roland Åkesson ska tillkännage något nu efter semestern. Nu har han ju haft tid att tänka igenom om han skall kandidera för ytterligare en mandatperiod (den åttonde) och sitta längre än 25 år.

1 kommentar:

Bert sa...

Oskarshamnarna har ju alltid varit ett kvarts sekel eller mer efter Mönsteråsarna.

Och visst hade det varit positivt om den enda nämden som finns i Mönsterås R Åkesson beslutat om att "ta bort" sig själv.
R Åkessons titel borde vara Överste Nämdeman istället för kommunalråd.