12 augusti 2009

Vågar du säga vad du tycker?

Vågar du säga vad du tycker?
Jo, så heter faktiskt ett dokument som Mönsterås Kommun har för anställda och förtroendevalda. Dokumentet är riktigt bra och ger information om vad man som anställd får och inte får göra när det gäller yttrande- och meddelandefrihet. Sammantaget får man ett intryck av att det är högt i tak om man är kommunalanställd i Mönsterås. Hur fungerar det i praktiken?

Hur fungerar det i praktiken?
För det första undrar jag om alla anställda verkligen får ta del av dokumentet. Jag har själv varit anställd av kommunen i olika sammanhang (biblioteket, Gymnasiebiblioteket, lokalvård och lite annat), och aldrig fått varken muntlig eller skriftlig information om det som dokumentet tar upp.

Däremot har jag vid ett par tillfällen blivit illa behandlad när jag har sagt vad jag tycker. Värst var det på Gymnasiebiblioteket där rektorn skällde ut mig och ställde mig inför en inkvisition på tre rektorer bara för att jag ställt några, i hans ögon besvärliga, frågor.

Vidare fick jag en hel del skit sedan jag påtalat brister i vården på ett äldreboende. Vissa av golvpersonalen var otrevlig och cheferna försökte på alla sätt trixa sig ur situationen. Jag behöver väl inte påtala att det därefter aldrig har blivit något städande på det äldreboendet. Det gick ju inte an att ha någon som inte nöjde sig med att apatiskt beskåda hur de äldre försummades. Detta trots att jag faktiskt hade anmälningsplikt.

På kommunbiblioteket var det nog högre i tak, men eftersom politikerna aldrig ville något på kulturområdet, så var det ju svårt att tycka något som tjänsteman. Kulturchefen gjorde väl så gott hon kunde utifrån en ytterst begränsad budget. De snäva ekonomiska ramarna medförde bristande visioner och därmed också brist på debatt.

Så...dokument i all ära...det äger bara sitt värde om de anställda får ta del av det och om det praktiseras i kommunens vardagsarbete.

4 kommentarer:

Bert sa...

Och hur låter Mönsterås versionen av yttrandefriheten och meddelarfriheten.

Kan en kommun eller ett företag verkligen sätta sig över grundlagarna - om, så är det som jag alltid har hävdat - Sverige är en diktatur!

För någon vecka sedan kolliderade två av Gotalandsbolagets färjor. En av de anställda uttalade sig i radio och Tv om det inträffade varefter personen ifråga blev avskedad med hänvisning till Gotaladsbolagets totala förbud för anställda förutom VD:n att yttra sig om företaget i media.

Sen när har svenska företag rätten att ta ifrån sina anställda en grundlagsskyddad rättighet.

Jonny sa...

Du har större och fler rättigheter som offentligt anställd än som privatanställd. Det är kusligt vad en privat arbetsgivare kan lägga sig i.

BlondinLina sa...

Har tidigare arbetat i M-ås kommun, men sa upp mig för några år sen, har aldrig sett dokumentet, men de kom kanske efter 2007..?

Jonny sa...

Tack för kommentar! Kommunen lade ut dokumentet på Internet våren 2006, men det verkar ha reviderats så tidigt som 2002. Så det har nog funnits en tid.