10 augusti 2009

Mönsteråsutställningen 1946 blev startpunkten för det moderna Mönsterås


Mönsteråsutställningen 1946 blev en stor succé. Här syns del av utställningsområdet vid Norra Tingsgatan. I bakgrunden skymtar nuvarande biblioteket, då tingshus.

Det moderna Mönsterås skapas efter andra världskriget
Vid flera tillfällen har jag skrivit om Mönsterås expansion efter andra världskriget då en stor del av det Mönsterås vi idag tar för givet skapades. Nästan alla områden berördes - fritid (Oknö, Nynäs, ny idrottsanläggning) industrietableringar (Stece, Mönsterås bruk mfl), inflyttning, nya bostäder (Pionjären, Åsevad, Ljungnäs, Älgerum, Mölstad), vatten- och avlopp och nya skolor (Mölstadskolan, Ljungnässkolan, Parkskolan). Avigsidor fanns också. Den moderna tidens intåg skedde inte alltid med känsla för historien – gamla hus revs och en hel folkpark offrades för att bara ge ett par exempel.

Lokala krafter ska inte underskattas
På det personliga planet brukar man tillskriva den driftige kommunalkamreren Viktor Lund äran för utvecklingen. Lund verkar ha legat bakom det mesta i form av industrietableringar och bostadsbyggen, om man skall tro den allmänna föreställningen. Och som enskild kraft spelade han tveklöst en stor roll. Visserligen kan man förmoda att Mönsterås hade utvecklats ändå som en del av hela Sveriges efterkrigsutveckling. Men det vore att göra det lite för enkelt för sig. De lokala krafterna skall inte underskattas när man bedömer en bygds unika utveckling.

Viktor Lund glömde Mönsteråsutställningen
Och när man läser sockenhistoriken ”En bok om Mönsterås” (1963) så får man uppfattningen att hela utvecklingen satte fart runt 1948 i samband med att Viktor Lund anställdes. Men nu är det ju så illa och komiskt att det är Viktor Lund själv som skrev stora delar av Mönsterås efterkrigshistoria, och då är det ju lätt att svartmåla eller glömma det som inte kan förknippas med sin egen person. Viktor Lund glömde eller struntade helt enkelt i en viktig händelse som inträffade två år före Lunds anställning. Det jag tänker på är Mönsteråsutställningen 1946 som i många avseenden satte Mönsterås på kartan och ofta betraktas som en vändpunkt för bygdens utveckling.

Utställningar var en trend
Att hela orter visade upp sig genom utställningar var inte unikt. I själva verket blev det en trend efter andra världskriget. I Mönsterås var det Ture Linde som kom med idén om en utställning för industri och hantverk. 1945 tillsattes en kommitté bestående av I Ankarsten, Rör-Kalle, Anton Sjöberg och Hilding Engström. I planeringen ingick ett inspirationsbesök på en utställning i Vetlanda, där man uppenbarligen fick många goda idéer.

Mönsteråsutställningen 1946
Den 22 juni 1946 öppnades Mönsteråsutställningen som kom att pågå i två veckor. En gnutta tur hade man också eftersom vädret var fint nästan hela tiden. Utställningen betraktades som en stor succé och lockade storpublik.


En plansch från Mönsteråsutställningen.
Utställningsområdet var vid gamla Skoltorget och motsvarade ungefär området från dagens bibliotek (tingshuset) bort emot Centralskolan, Missionskyrkan, gamla realskolan och NTO-lokalen (Mönsteråsbion).

I Centralskolan var det hantverks- och industriutställning, i realskolan hemslöjd och konst, i NTO-lokalen minnen och klenoder och i Biblioteket (Tingshuset) hembygdsutställning. Det fanns också ett nöjesfält i gamla hamnområdet där det då låg en idrottsplats.


Vy från Mönsteråsutställningen 1946.

Industrifolk och Oknö
Förutom att industrifolk fick upp ögonen för Mönsteråsbygdens möjligheter så brukar man säga att idén till Oknö som semesterparadis föddes där. Det är nog en överdrift, även om de konkreta planerna började ta form efter utställningen. Kommunala protokoll visar emellertid att de tankarna funnits betydligt tidigare, men att ingen gjorde något åt saken. 1936 fick kommunen ganska stora områden vid Lakhamn i gåva av Gunnar Lindells arvingar och redan då fanns vissa idéer som avsåg att göra Oknö till fritidsområde. På 1940-talet inköptes så Oknö gård och planerna kunde sedermera genomföras.

Hur som helst. Mönsteråsutställningen är något som äldre mönsteråsare kommer ihåg och tillmäter stor betydelse, även om Viktor Lund glömde bort den. Han var ju inte med.


Kortet visar en del av var utställningsområdet var.

Litteraturtips:
Minnen från Mönsterås-Utställningen 1946 av Anton Sjöberg, i: Stranda 1995-1996.

Inga kommentarer: