11 augusti 2009

Vy från Storgatan i Mönsterås


Vy från Storgatan. Kyrgogårdsparken till vänster och affärer till höger (Kvarteret Väderkvarnen). Kortet bör vara taget före 1932. Klicka för större format.


Ungefär samma vy idag, inklusive stolpe och felparkerade bilar.

Byx-Shop husen
Längst upp ligger dagens Byx-shop i två små gamla hus som idag är ihopbyggda. Förr gick det en liten väg ner till Sjögatan mellan husen. I det södra huset fanns förr en frukt- och blomsteraffär som drevs av M Gustafsson och därefter Carl Landström. Ett fönster är öppet. Just där kastade min far en gång in en stinkbomb med stor skandal som följd.

Patriks Herrmode
Därefter följer huset som idag hyser Patriks Herrmode. Men där har varit herrekiperingsbutik och skrädderi i ett par tre generationer. Under slutet av 1800-talet fanns där ett hotell, "Nobis" (som sedermera flyttade dit där Hvita Hästen ligger idag) med krog. Där har även funnits flickskola och bleckslagarverkstad. Den senare drevs av guldsmed Johnsson, vars dotterson Carl Henry Nilsson senare hade herrekiperingsbutik där.

Klänningshop
Sedan ser vi huset för dagens Klänningshop - det Åckerströmska huset. Där låg förr en bokhandel och senare färgeri och ullspinneri.

Mönsterås Färghandel
Därefter följer huset där vi idag hittar Mönsterås Färghandel. Huset byggdes 1850 och hyste till en början ett garveri på baksidan ner mot Sjögatan. På tomten stod förr en enorm väderkvarn. Mot Storgatan låg i gamla tider Kalmar Enskilda Bank och en telefon- och telegrafstation (fram till 1920-talet). Vid 1900-talets början fanns här även en läs- och värmestuga, kanske i första hand avsedd för sjömän, som drevs av Elin Bengtsson. Senare fanns en frisérsalong i huset som drevs av Oskar Dahlén och senare av sonen Ragnar.

Walls
Det sista huset på höger sida ser något annorlunda ut idag eftersom det byggdes om 1932 av färghandlare Karl E. Andersson. Hans rörelse övertogs 1938 av Hugo Wall (Walls). Förutom Walls återfinns idag en guldsmedsaffär i huset. Länge fanns här även en dammodebutik. En gång i tiden fanns det även en bensinpump infälld i väggen ut mot Storgatan. Fastigheten ägdes en gång av den i Mönsterås kände Apotekare Pettersson och jag tror huset fungerade som apotek från 1800-talets mitt fram till 1911.

Litteratur
Minnen och bilder från seklets början i Mönsterås köping, Eric Nelsson, i: Stranda 1972-1973.

2 kommentarer:

Annika sa...

I Walls hus bodde jag som tonåring och min mamma hade hattaffär där.
Det är med glädje jag nu har hittat denna blogg och kan läsa om Mönsterås och minnas tillbaka.
Annika

Jonny sa...

Tack, det är roligt om bloggen kan vara till glädje!