24 september 2009

Granne med Mönsterås Kyrkogård


Mönsterås Kyrkogårds äldsta del från 1872.

Granne med en kyrkogård
Jag har förmånen att få bo granne med en kyrkogård. Den ger området en särpräglad atmosfär, inte minst efter mörkrets inbrott.


En gammal trappa leder upp till kyrkogården från min gata.

Ny kyrkogård 1872
Frågan om en ny kyrkogård väcktes 1864 och mark inköptes av Mölstad by. Men det skulle ta åtta år av diskussioner och överklaganden innan kyrkogården kunde invigas Alla Helgons dag 1872. Kyrkogården ersatte den gamla vid Kyrkan som gjordes om till park.

Äldsta delen
Kyrkogården kan delas in i tre delar från olika tidsperioder. Den äldsta delen från 1870-talet (kvarter 1-12 på kartan nedan) ligger närmast Storgatan och följer i stort åsen. Mitt i denna del ligger det åttakantiga kapellet.

Utvidgning 1933
Redan vid sekelskiftet 1900 var emellertid kyrkogården fullbelagd. Under många år diskuterades hur man skulle kunna utvidga kyrkogården. Man löste problemet tillfälligt genom att gräva om området norr om kapellet. 1929 beslutade man att utvidga kyrkogården väster om åsen bortemot nuvarande Mölstadsskolan. Denna del invigdes 1933 och lades om 1971. (kvarter 13-42)

Ny utvidgning 1963
1963 gjordes ytterligare en utvidgning av kyrkogården åt sydväst (kvarter 43-49). Samtidigt revs det gamla bårhuset som hade byggts 1943 och ett nytt tillkom.

Kvarterskarta över kyrkogården.


Kyrkogårdens åttakantiga kapell.


Ingången från Storgatan.


Där borta bor jag.


Carl Bobergs familjegrav.


Sydöstra kanten gränsar mot Bryggerigatans hyreshusområde.


Sydöstra delen gränsar även gentemot gamla mejeriområdet.


Kyrkogård och industri.


Här fanns förr en liten utväg mot industriområdet. Idag är det igenbommat.


Bårhuset.


Natt på kyrkogården.

Inga kommentarer: