18 september 2009

Vyer från Torget i Mönsterås


Vy från Mönsterås torg, första halvan av 1900-talet. Längst till höger syns metodisternas gamla kyrka, numera tygaffär.


Innan man anlade Torggatan på 1940-talet så sträckte sig torget ända ner till Modéerska handelshuset som skymtar allra längst till vänster i bilden bakom ett träd. Därefter ser vi en liten del av ett hus på Sjögatan.

Sedan följer huset där det drivs hotell. Förr fanns där Specerihörnan. Till höger om detta hus finns idag en pizzeria. När jag var barn fanns Mobergs herrekipering i huset. Notera dörrens placering i husets vänstra del. Idag är ingången flyttad, men jag tror man kan se märken i väggen var den gamla dörren fanns. Längst till höger har vi Thegerströms.

Där träden står låg på 1800-talet flera hus. Där kom man senare att dra Torggatan, samt inrätta underjordiska offentliga toaletter.

Inga kommentarer: