18 september 2009

När "industri" var ett fint ord - Industrigatan i Mönsterås

Industrigatan
Bilderna nedan kommer från Industrigatan i Åsevadsområdet i Mönsterås. Hyreshusen stod färdiga vid 1950-talets slut. 1958 stod det högst upp på en gavel som jag gick förbi. Man skulle väl kunna säga att de här husen ingick i etapp två efter att hyreshusen i Pionjärområdet stod färdiga. Alla nya industrier och följande inflyttning medförde ett akut behov av nya bostäder.

Industrigatan fick ett nytt namn
För några år sedan, kanske ett par decennier, bytte den del av gatan som går vid hyreshusen namn till Jacobs Gränd, samtidigt som jag vill minnas att man målade om de trista fasaderna i diverse psykadeliska färgmönster. Anledningen var att man ville försöka sudda bort områdets tunga dåliga rykte. Ordet "industri" lockade ju ingen nyinflyttad till området.

"Industri" var ett fint ord
Man skall dock betänka att när husen byggdes på 50-talet, så var "industri" ett positivt laddat ord som förknippades med efterkrigstidens framsteg och utveckling. Att döpa en gata till Industrigatan var därför inget anmärkningsvärt. Tvärtom - något att vara stolt över. Att just den här gatan fick det namnet berodde givetvis på att Industrifjädrar (Stece) låg precis i anslutning till bostäderna.

Dåligt rykte
När jag var barn hade området ett extremt dåligt rykte. Förutom att det var gråstrista hus, så berodde det på att där bodde många arbetskraftsinvandrare, företrädelsevis Jugoslaver. Folk i Mönsterås har alltid varit mer eller mindre fördomsfulla och det florerade en hel del rykten om jugoslavernas våldsamheter, potatisodlingar i parketten ...ja, det mesta man kan tänka sig. Det mesta var säkert inte sant, men allt det där bidrog till till områdets låga status.


Här syns ett par av husen vid gamla Industrigatan (numera Jacobs Gränd) i Åsevadsområdet. De flesta av husen torde ha stått färdiga 1958.


Ungefär samma vy idag. Tyvärr kunde jag inte få exakt samma vinkel eftersom det låg ett soputrymme i vägen. Hyreshuset till vänster på vykortet ovan är numera rivet.


Jag ställde mig så nära soputrymmet jag kunde, men då kom ett litet träd i vägen. Om jag hade backat så skulle hela sopplanket ha hamnat i bild.


Längst upp på gaveln står det 1958, något som jag inte kunde fånga med kameran.

Inga kommentarer: