16 februari 2010

Före Pionjärgatan


Så här såg det ut 1941 på platsen där Pionjärgatan och dess hus skulle ligga nio år senare. Gatans östra sida som syns på fotot är sig trots allt ganska lik än idag. Den lilla stigen som syns ledde till det gamla mejeriet.

Inga kommentarer: