29 juli 2011

Tre historiska bilder från centrala Storgatan

Det är dags att visa några bilder från Storgatan. Klicka på bilderna för större format.

Storgatan vintern 1898. Till vänster syns Klingbergska bageriet som sedermera Nelssons tog över. Notera kringlan som finns kvar än idag. Därefter följer ett hus som revs på 1950- eller 1960-talet för att ge plats för nuvarande cafédel. Sedan följer Hvita hästen och gästgiveriet. På höger sida ligger först Cedergrenska huset som idag har bokhandel och Ankarstens efterträdare. Jag återkommer snart med en längre historik kring detta hus. Därefter kommer Cederlunds hus.

Ungefär samma vy 1915. Även vid detta fototillfälle ville folk gärna ställa sig utanför husen för att komma med på bild. Hade man cykel fick den vara med - uppenbarligen en statussymbol. Notera att Asplunds diverseaffär nu hade flyttat in i den södra delen av Cedergrenska huset. Jag hade häromdagen ett samtal med en person som hävdade att Asplunds aldrig var en diverseaffär utan en speceriaffär, men vid 1900-talets början kallades den uppenbarligen för diversehandel.

Västra sidan av centrala Storgatan på 1940-talet. Nelssons hade sedan 20 år tagit över det Klingbergska bageriet. Notera de fantastiska skyltarna och den gamla automaten. Den senare finns idag på hembygdsgården.

Inga kommentarer: