18 april 2012

Gravstenarna i skogen - mysteriet mot sin lösning

Hur hamnade de två gravstenarna vid den raserade gamla husgrunden mitt ute i skogen på Ramsås marker? Jag fick ett telefonsamtal och nu är nog mysteriet löst.

Två gravstenar i skogen
I min bok om Mönsterås historia har jag ett kapitel om två gravstenar som ligger mitt ute i skogen på Ramsås marker. På platsen låg i äldre tider ett båtsmanstorp. På gravstenarna står KJ Söderberg och Augusta Söderberg. Mannen dog 1934 och hustrun 1930. Makarna hade köpt torpet 1912. Se även här och här.

Men hur hamnade gravstenarna mitt ute i skogen? Ja, det har hittills varit ett mysterium. Jag spekulerade i att gravstenarna först hade varit på Ålems kyrkogård, men att någon flyttat dem till parets gamla hem när församlingen ville ta bort gravstenarna.

Ett telefonsamtal
Häromdagen ringde så Eilon Ekström som nyligen var på platsen. Han hade pratat med en man som heter Göran Nilsson, vars far hade arrenderat den aktuella marken under en period på 1900-talet. Vid 1960-talets början så ska Göran Nilsson och hans far ha hämtat gravstenarna på Ålems kyrkogård, där de riskerade att plockas bort, och placerat dem vid den plats där det gamla båtsmanstorpet en gång stod och där det gamla paret framlevde sina sista år.

Foto: Karl Mauritzson.

Foto: Karl Mauritzson.


Inga kommentarer: