19 april 2012

"Mönsteråsprofil"

Såg att Östran/Nyheterna kallade mig för "Mönsteråsprofil" i en artikel idag. Mycket ska man behöva läsa innan man blir gammal. Eller är det gammal jag har blivit. "Mönsteråsprofil" blir man först på äldre dar, och knappast jag. Jag lever ett mycket tillbakadraget liv - så tillbakadraget jag nu kan efter omständigheterna. "Mönsteråsprofil". Jo, jag tackar! Humor som träffar mitt i prick.

Artikeln handlar om att jag vill rädda den kulturhistoriskt värdefulla Mekaniska verkstaden på Kuggås. Så långt är det korrekt. Däremot har jag inte gjort en överklagan till Länsstyrelsen, vilket påstås i artikeln. Det jag har gjort var att lämna in mina synpunkter till kommunen. Tyvärr var jag klantig nog att kalla min inlaga för en överklagan, något som både kommunen och tidningen uppenbarligen har tolkat i juridisk mening. För mig var det bara ett ordval som markerade att jag som medborgare i kommunen har en annan mening än den som kommunledningen har.

Jag är ju inte ensam om att ha dessa åsikter. Både Kalmar Läns Museum, Länsstyrelsen och flera privatpersoner delar min uppfattning. Frågan är också principiellt viktig då den i mycket påminner om den rivningshysteri som drabbade Sverige på 1950- och 1960-talet. Men nu är det 1900-talets industriella arv som håller på att försvinna. Arbetarnas hus är ju inte så viktiga. Kanske borde barn- och utbildningsnämnden ha fått med den aspekten i sin remiss.

Hur kommer det då att gå för den gamla verkstaden? Grävskoporna kommer snart. Det är jag ganska säker på. När det fanns ett tjänstemannaförslag att göra om Mölstadskolan till en F2-skola och ta bort mellanstadiet, så kom det protester och det kändes som om politikerna tog till sig vad föräldrar och lärare hade att säga. Men det var som sagt ett tjänstemannaförslag. Politikerna kunde utan någon större prestigeförlust skrota det förslaget. Här är det vad jag förstår ett politiskt förslag från början, samt tjänstemän som gjort det här till sitt projekt. Det verkar ha blivit prestige i frågan. Dessutom tyder allt på att kommunledningen hade bestämt sig redan innan frågan gick ut på samråd. Och när kommunen kör över tunga instanser som Länsmuseet och Länsstyrelsen, så är det nog tyvärr kört. Det sista hoppet står väl till att någon granne gör en juridisk överklagan efter att kommunfullmäktige fattat sitt beslut. Det finns faktiskt ett och annat exempel på att det gett resultat.

Nog om detta.

1 kommentar:

Eje sa...

Jag var ofta ute på Kuggås i verkstaden på den tiden lokalen var kommunalt förråd och hade kontakt med "Mönsteråsprofilen" Kutas som var ute på sina uppdrag på cykel. Har funderat mycket på lokalernas fortbestånd och tyvärr har förfallet gått ganska långt och det verkar inte heller vara någon som är beredd att ta över. Här har nog kommunen inte funderat överhuvudtagit på annat än rivning. I det läget tror jag det är viktigt att samla all historisk dokumentation och dels lägga ut detta på hemsidan. Något vi har gjort med Norrbackens historia i Tålebo som sedan blev Norba. För att inte tala om de utställda föremålen på sopbilsmuseet i Blomstermåla.