5 april 2012

Valfrid Åhlund fick armen avsliten

Arbetsplatsolyckor på möbelsnickerier
I ett av mina föredrag nyligen kom jag in på alla de möbelsnickerier som fanns i Mönsterås under 1900-talets första hälft. Jag nämnde då att det skedde en hel del olyckor på arbetsplatserna. Det var ganska många fingrar som rök.
Armen avsliten
En man som drabbades var Valfrid Åhlund som jobbade på Gustafssons Snickerifabrik (Byggens) vid Nygatan/Skolgatan. 1912 eller 1915 fick han sin arm avsliten i en maskin och tillsammans med en kamrat tog de helt sonika armstumpen och gick till doktor Almblad på sjukstugan.

100 år
Hur det gick för honom, om han överhuvudtaget överlevde, kände jag dock inte till. Dagen efter föredraget fick jag ett telefonsamtal. Det var Mona (som tidigare jobbade på biblioteket). Hon var på något sätt släkt med Valfrid Åhlund och kunde berätta att Valfrid hade överlevt och blivit 100 år. Han föddes 1883 och avled 1983. Fantastiskt!
Möbelsnickeriet byggdes omkring 1895 och låg delvis i de lokaler som sedermera skulle inrymma Roxybiografen. 1922 lades firman ner.

Nygatan. Till vänster ser vi en del av de lokaler som rymde möbelnickeriet där Valfrid Åhlund förlorade sin arm. 1942 påbörjade Roxybiografen sin verksamhet i lokalerna.

Arbetarna på Gustavssons snickerier omkring 1908.

Inga kommentarer: