10 maj 2012

Godsmagasinet i hamnen - hoppas jag läste fel

Enligt dagens Barometern/OT ska det unika och kulturhistoriskt värdefulla godsmagasinet i hamnen rivas. Jag hoppas att något har blivit fel i artikeln. Det var illa att man en gång flyttade magasinet, men att riva det finns ju inte ens på kartan. Det är till och med dummare än att riva mekaniska verkstaden på Kuggås. Om det är sant, så har kommunen verkligen fått en ny rivningshysteri. 1960-talet går igen i ett Centerfäste! Finns det ingen vettig som kan få stopp på det här.

Om detta stämmer tänker jag för egen del markera genom att avsäga mig den historiska insats som jag hade tänkt bistå kommunen med i höst när köpingen som 150 år skulle uppmärksammas. Man kan inte skövla kulturhistoriska minnesmärken ena stunden och sedan få hjälp från historiker i andra vevan. Däremot kommer jag att hålla mitt tal på Nationaldagen i hembygdsparken som utlovat.

Låt mig avslutningsvis få citera de vackra ord som Kommunen slänger sig med i det nya förslaget till kulturplan. Under rubriken ”Kulturarv” står det: Mönsterås kommun skall verka för bevarande och lämplig användning av byggnader och miljöer av kulturhistoriskt värde.

Jahaja!

7 kommentarer:

Eje sa...

Man kan undra vad som ligger bakom förslaget att riva godsmagasinen som på ett mycket speciellt sätt visar den gamla järvägskulturen. Dessutom ger de en mycket fin karaktär till grönområdet. Kan det vara så att en liten grupp med egna intressen som fått kommunen effektura lokaler när det annars är svårt få lokaler till kommunens egna verksamheter. Det börjar bli ont om gamla byggnader i samhället för kommande generationer och vi vet sedan tidigare kulturen inte står särdeles högt hos kommunledningen. Vi vet också från tidigare att vissa beslut tas på lösa grunder. Kommunen behöver en bra historisk beskrivning men jag håller med Jonny att är man så okänslig kulturella värden så måste det markeras på något sätt.

Anonym sa...

Bakåtsträvare...

Anonym sa...

Läste också detta, rent bedrövligt och så dessa herrar som står med belåtna flin och är glada över att det ska rivas för att det är för "kallt på vintern" bla bla !! Ingen känsla alls för kulturvärde etc, AMATÖRER ! Hemskt och sorgligt om det blir av !!

Jonny sa...

Hellre bakåtsträvare än kulturvandal! Den som inte inser historiens betydelse för framtiden saknar viktiga insikter.

Eje sa...

Problemet i Mönsterås är att man ofta inte ser alternativen när det finns flera lokaler som skulle passa istället för stora kostnader för nybyggnad. Låt oss istället för vara bakåtsträvare vara framåtsträvare genom att behålla det kulturella och skapa nya möjligheter utan att vara alltför bekväma.

Jan Walter sa...

kan man inte flytta det till typ Hembygdsparken? Synd att behöva riva det...

Jonny sa...

Bra förslag! Magasinet borde vara förhållandevis enkelt att flytta och det finns ju gott om plats i hembygdsparken!