20 juli 2012

Besvikelsen var stor i Fliseryd 1963

1960-talet var inte bara rivningshysterins värsta tidevarv. Det moderna framåtsträvandet krävde också större enheter, menade de politiska ingenjörerna. Man hade redan genomfört en stor kommunsammanslagning vid 1950-talets början då Sveriges kommuner, som i stort sett motsvarade de medeltida socknarna, minskades från omkring 2500 till drygt 1000. Men det var inte nog. Ännu en sammanslagning skulle genomföras och idag har vi 290 kommuner.

1962 genomfördes en folkomröstning i Fliseryds kommun där medborgarna gavs chansen att tala om huruvida de ville bilda kommunblock med Mönsterås eller Oskarshamn. Hela 68% röstade för Oskarshamn. Fliseryd hade ju av hävd mest kontakter med Oskarshamn - järnväg, banker, handel, sjukvård m.m. 1963 röstade dock Fliseryds fullmäktige, enligt många kuppartat, emot folkviljan och för ett sammangående med Mönsterås.10 år senare stod det också klart att det skulle bli Mönsterås. Spänningarna har funnits kvar under alla år och det finns fortfarande en hel del i området som anser att Fliseryd är den mest försummade kommundelen. Läs även andra artiklar jag skrivit i frågan: här (andra artikeln på sidan), här och här.

Denna artikel från 1963 visar att besvikelsen var stor sedan Fliseryds fullmäktige gått emot folkviljan och röstat för ett kommunblock med Mönsterås. Klicka på bilden eller öppna i nytt fönster för större format.

1 kommentar:

Eje sa...

Fliserydsborna känner sig i många fall bortglömda från makthavarna i Mönsterås.
Inför kommunsammanslagningen 73/74 fanns liknande tankegångar i Ålem med en önskan att ansluta sig till Kalmar. Men vid en resa till länsstyrelsen i Kalmar fick jag följa med kommunalnämndsordförande Erik "olle" Olsson och vice ordf. Axel Pettersson. De såg fram mot att stanna hos bagaren i Lindsdal för kaffe och wienerbröd samt och ta en diskussion. Bagaren som kände kommunpolitiken i Kalmar och Ålemsbornas planer, sa " Vad ni än gör pojkar så anslut er inte till Kalmar för då får ni inget att säga till om". Kommunreformen var ändå spikad på riksplanet och samma sak gäller idag för regionindelningen.