21 september 2012

Är Mekan kulturhistoriskt värdefull eller inte?


I dagens Barometern/OT kan vi läsa hur Anders Andersson på Tekniska kontoret motiverar rivningen av mekaniska verkstaden med att både Länsmuseet och Länsstyrelsen har sagt att den inte har så stort kulturhistoriskt värde att den behöver bevaras. Samtidigt säger hembygdsföreningen  att verkstaden bör bevaras och så citerar man en utredning från Länsmuseet där de säger att den har stort kulturhistoriskt värde och bör bevaras. Vem har rätt?
Det är inte så svårt egentligen. Kommunen förfalskar historien genom att bara välja en del av utredningen så att det passar sina egna syften.

Länsmuseet och Länsstyrelen säger att byggnaden inte kan klassas som riksintresse, dvs K-märkas. Det finns andra verkstäder i landet som är bättre bevarade. Det betyder att man inte kan tvinga kommunen att bevara den. Däremot anser man att verkstaden är av stort regionalt och lokalt intresse och av stort kulturhistoriskt värde, till och med särskilt värdefull. Därför bör den bevaras och beläggas med rivningsförbud. Det är det bestämda råd man ger kommunen och som hembygdsföreningen hänvisar till. Kommunen struntar nu i det rådet. Anders Andersson får det att låta som om Länsmuseet och Länsstyrelsen tycker det är helt ok att verkstaden rivs. Så är det alltså inte. Tvärtom.

Borde inte kommunen ta hänsyn till just det lokala kulturhistoriska värdet? Det är ju det som betyder något för de människor som bor här?

Nedan kan vi se Länsmuseets sammanfattande omdöme och råd:
 

Inga kommentarer: