6 september 2012

Det osmakliga förslaget om folkomröstning

Den osmakliga folkomröstningen
Sverigedemokraterna i Mönsterås vill ha folkomröstning huruvida Mönsterås ska ta emot 12 ensamkommande flyktingbarn. Det blir ju liksom svårt att finna orden när man hör sån svindynga, men jag nöjer mig med pinsamt och osmakligt. Det handlar om 12 flyktingbarn i en av Sveriges mest ekonomiskt välmående kommuner.

Det händer ju någon enstaka gång att kommunalrådet Roland Åkesson och jag hamnar på samma sida i debatten, och det här är onekligen ett sådant tillfälle. Det är självklart att Mönsterås skall vara gästvänligt och bistå människor så gott vi kan.

Låt oss titta på olika delar av frågan.

Man kan inte folkomrösta om allt
För det första kan man inte haV folkomröstning om allt, när vi har demokratiskt valda organ som vi har utsett att fatta beslut. Låt vara att den beslutande församlingen inte alltid ligger i linje med folkviljan. Men en sån här liten fråga brukar man inte ha folkomröstning om. SD har ju dessutom haft chansen att framföra sina synpunkter i fullmäktige, men uppenbarligen försummat att närvara på fullmäktiges möte och därmed visat den demokratiska ordningen bristande respekt. Att sedan komma och ropa på en folkomröstning är inte seriöst.

Sällsynt inhumant
För det andra är det sällsynt inhumant att folkomrösta om huruvida människor är välkomna till Mönsterås. Det handlar om 12 människor i ett samhälle som har över 6000 invånare och en kommun på närmare 13 000 invånare. Så någon ”massinvandring” handlar det inte om. Det ligger under all mänsklig värdighet och anständighet att folkomrösta i sådana frågor.

Finns det då inget som har blivit fel i den här processen? Jo, två saker.

Dålig planering
Kommunen har upplåtit Tingshuset/biblioteket alldeles för tidigt, innan man visste om det nya biblioteket skulle bli färdigt i tid. Kanske hade det överhuvudtaget varit bättre att låta flyktingbarnen bo i lite modernare bostäder än detta gamla kulturhus från 1797. Men det finns ändå en fin ironi i att det hus som en gång dömde människor till döden, nu får vara med och rädda liv.

Kommunalrådet känner inte medborgarna så bra som han tror
Avslutningsvis så är en del av kommunalrådets kommentarer i dagens Barometern/OT olyckliga. Han känner knappast medborgarna i så hög grad som han tror. Likaså tror jag han underskattar ogästvänlighetens folkliga förankring. Tyvärr. Jag har de senaste åren hört ganska mycket skitsnack om invandrare hit och dit i alla läger. Ibland har det förstås bottnat i dåliga erfarenheter och kulturkrockar, men för det mesta har det ärligt talat varit just bara skitsnack. Ogästvänligheten och främlingsfientligheten sträcker sig dessvärre utanför Sverigedemokraternas domäner. Oginhetens ogräs gror lite överallt.

Roland Åkesson är rädd för att Mönsterås skall bli känt som rasistnäste. Faktum är att Mönsterås delvis redan har den stämpeln. Jag minns att det för några år sedan fanns en organiserad nazistgrupp i Mönsteråsbygden. Och i förra valet fick Svenskarnas Parti förhållandevis många röster i Mönsterås Kommun. Nu är väl de flesta som inte vill ha hit flyktingbarnen inte rasister, men att vara ogästvänlig av ekonomiska skäl är i princip lika illa.

Det mest olyckliga av kommunalrådets uttalanden i artikeln är när han tar upp att den som ska skriva på en lista för folkomröstning måste skriva sitt namn och personnummer, vilket han inte tror att särskilt många vill. Det finns dom som har uppfattat det som ett hot. Kommer kommunen att straffa dom som skriver på listan? Nu tror jag inte det var så Åkesson menade. En gissning från min sida är att han menade att det är jäkligt skamligt att offentligt skylta med sin inskränkthet, då jag förmodar att listorna i det ögonblick de lämnas in till kommunen är offentlig handling.

Inga kommentarer: