3 oktober 2012

Amerikanskt småstadsliv

Man må tycka vad man vill om USA och dess dubbelnatur. Det finns onekligen mycket i den amerikanska kulturen som för en svensk kan te sig främmande, kanske särskilt när vi kommer in på vapenlagar, det neurotiska motståndet vad gäller gemensamma sociala program och så alla dessa extremer. USA känner knappast till ordet lagom. Men det finns också många fördomar om USA som bottnar i bristande historiska kunskaper och mediala karikatyrer.

En aspekt som jag trots allt uppskattar i USA är känslan för personlig integritet och frihet. Och det blir svårt att förstå om man inte sätter sig in i hur USA tillkom. Jag har ett par vänner i USA och kommer troligen att snart påbörja en artikelserie där jag jämför det amerikanska småstadslivet med Mönsterås.

Inga kommentarer: