27 oktober 2012

Gröna Köpingen - detektivarbete


Ingen har väl missat den nya satiriska bloggen Gröna Köpingen med Mönsteråsanknytning. Allt fler undrar vem som ligger bakom GK. Nu hör det väl lite till att skribenten inte ska avslöjas, men vanligt detektivarbete leder oss en bit. Jag satte min dotter på jobbet.
- Nå dotter, har du lyckats avslöja skribenten bakom Gröna Köpingen?
- Nästan. Jag ska redovisa vad jag kommit fram till:
1. För det första så är GK:s skribent en vän av det svenska språket som behandlas i det närmaste perfekt. Dessutom är skriftställaren oerhört stilistiskt driven. Denna språkliga drivenhet hittar man ytterst sällan hos någon under 40 år. Jag drar snarare slutsatsen att man bör vara minst 50 år.

2. För det andra äger skribenten stor lokalkännedom, och är allmänbildad. Han/hon har dessutom läst ett specifikt dokument om skolinspektionens utlåtande om Gymnasieskolan och sådana dokument hittar man bara på svårtillgängliga hemsidor som pdf-dokument. Det antyder att det är en person som antingen rör sig i skolans värld eller är journalist, alternativt nyligen pensionerad lärare eller journalist.
3. Skribenten nämner ofta den avlidne lokala diktaren Nisse Norrälv, vilket rimligtvis är en omskrivning för Nils Söderbäck. Och även om Nils Söderbäck var lokalt känd på sin tid, så är det tyvärr långt ifrån alla Mönsteråsare som känner till honom. Det antyder att skribenten har åldern inne, samt besitter stor lokalkännedom om äldre tiders kulturliv.

Sammantaget kan vi alltså säga att det mesta pekar på en person, troligen en man, i 50-65-årsåldern med god inblick i bygdens lokala förhållanden, med svenska språket som yrke, alternativt någon som är extremt språkvan av andra skäl. Fram träder tre tänkbara zoner där skribenten bör återfinnas – 1. En svenskalärare lite till åren kommen, förmodligen på högstadium eller gymnasium. 2. En journalist. 3. Någon med anknytning till Mönsteråsrevyn.
Mönsteråsbloggen lägger nu ner utredningen.

Inga kommentarer: