27 oktober 2012

Veckans tre Mönsteråssnålisar

Att Mönsterås Kommun varje år, mitt under ekonomiska vargatider, går med 30-40 miljoner i överskottt gynnar ingen av kommunens svaga och utsatta grupper på kort sikt. Här ges tre exempel från veckan som gått.

1. Kommunen drar in gratisresorna för ca 10 funktionshindrade och dementa till dagverksamhet. Första beslutet är i alla fall taget i Socialnämnden. Jag har frågat sekreteraren där om beslutet togs i enighet eller om något parti reserverade sig. Blir ju intressant att se om de partier som säger sig värna de svaga och utsatta protesterade mot denna ynkliga och omoraliska besparing. Eller för all del Kristdemokraterna som ju i Jesu efterföljd vill värna de svaga. Eller de kanske avser att skjutsa de funktionshindrade i egna bilar ideellt. Funktionshindrade och dementa utan egen försörjningsmöjlighet har det knappast så fett, och för en kommun som varje år går med 30-40 miljoner i överskott, så är besparingen marginell.
2. Det kom ett medborgarförslag om att skolorna ska anställa fler speciallärare för elever med särskilda behov. Barn- och utbildningsnämnden svarar iskallt att det är upp till rektorerna att inom befintliga budgetramar se till att de elever som så behöver får resurser. Ja, så borde det förstås vara. Men vi vet ju alla hur det ser ut i skolorna. Medborgarförslaget är en varningsklocka för hur illa det fungerar. Snålt, kallt och oengagerat svar från Barn- och utbildningsnämnden. Även här undrar man hur de partier som särskilt påstår sig värna svaga och utsatta agerade.
3. En anhörig till en äldre person på ett äldreboende har reagerat på att den äldre ligger i blöta blöjor etc etc. För att göra en lång historia kort så finns det missförhållanden. Socialchefen har redan börjar slingra sig i pressen och öppnat upp för att det inte behöver vara så som den klagande beskriver det…i verkligheten. Precis som om den som klagar inte reagerar på verkligheten. Ja, det lär väl som vanligt bli en liten internutredning där alla ansvariga håller varandra om ryggen. Kanske svarar dom som dom gjorde till mig när jag som städare slagit larm över missförhållanden på Åshaga – nämligen att jag hade ”missförstått deras rutiner”. När Socialstyrelsen sedermera gjorde ett tillslag så uppdagades just de missförhållanden jag slagit larm om och ytterligare därtill. Jag behöver väl inte tillägga att jag därefter aldrig kallades in som städare mer.

Mönsteråsbloggen förespråkar ingen extrem vänsterpolitik, men när en rik och ekonomiskt välbalaserad kommun snålar på välfärdens kärnverksamhet gentemot utsatta grupper så måste det förstås till en skarp reaktion.

1 kommentar:

Anonym sa...

Kommunen har även snålat på den nya konstgräsplan. I brist på kommunal mark har man trängt in planen på ett minimalt utrymme där man slipper publik ( det s.k. apberget ). Det sparar in vakter och polis vid s.k. högriskmatcher, vilket aldrig har inträffat i Mönsterås. Det är därför oförståeligt när man har stora utrymmen vid Nynäs. Undrar om tjejerna är portade där liksom de är på fågelboet i Kalmar.