25 oktober 2012

Kulturstipendiaterna för 2012 utsedda - eldsjälarna i Kronobäcks vänner

Kulturstipendiater 2012
Mönsterås Kommun har utsett årets kulturstipendiat. I år gick priset till eldsjälarna i Klosterruin Kronobäcks Vänner – Irene Holm, KG Lundgren, Ulrika Wretås, Caroline Carlsson och Gull Strömberg. Motiveringen lyder:
Föreningen Klosterruin Kronobäcks vänner arbetar framgångsrikt för att öka kunskapen om Kronobäcks Klosterkyrkas historik och plats i det lokala medeltida samhället. Föreningen har tagit fasta på och deltar i förverkligandet av den utvecklingsplan för Kronobäcks klosterkyrkoruin som tagits fram av kommunen i samarbete med Kalmar läns museum. Genom evenemang som  ”Kronobäcksdagen – en familjedag i medeltida miljö”, guidningar i anläggningen, utomhusbio samt ”systuga” för att sy egna medeltidskläder har föreningen under 2012 arbetat för att levandegöra platsen. Stipendiaternas hängivna och ansvarsfulla ideella arbete i föreningens styrelse har varit en förutsättning för den positiva utvecklingen vid Kronobäcks klosterkyrkoruin.

Mönsteråsbloggen tycker att det blev mycket välförtjänta vinnare. Dock är det olyckligt att kommunen nämner sig själv och sin utvecklingsplan för Kronobäck i motiveringen. Man kan få intrycket att kommunen lyfter fram sig själv och att kommunen nu belönar den som smidigt samarbetar med kommunen och integreras i dess planer. Kommunen borde förstås tiga om sig själv i motiveringen. Kronobäcks vänner har givetvis gjort ett lika bra jobb oavsett kommunens utvecklingsplan. Mönsteråsbloggens redaktion är förstås medlemmar i föreningen och uppmuntrar andra att också bli det.
Nej, nej och åter nej...
Som vanligt har jag fått frågan om jag inte själv tycker att jag borde bli stipendiat. Det börjar bli tjatigt. Låt mig en gång för alla klara av det där. Frågan aktualiserades redan förra året då jag avslöjade att Kulturnämnden var jävig när man utsåg kulturstipendiaten. Handlade det inte bara om avundsjuka som drivkraft, även om jävet i sig faktiskt var jäv och man fick ta om beslutet? Nej, jag borde inte och kan inte få priset och jag ska en sista gång förklara varför:
1. Det finns andra som bättre har gjort sig förtjänta av utmärkelsen. Visserligen har jag under fyra års tid skrivit fler artiklar om Mönsterås historia än någon annan gjort och försökt sprida dem till allmänheten, gett ut en bok etc, men det är inte tillräckligt. Det finns flera andra som lagt ner hela sina liv i kulturen i Mönsterås som har gjort långt mycket mer än undertecknad. Det är min ärliga uppfattning.

2. För det andra så skulle kommunen aldrig vilja ge priset till mig. Därtill är jag alldeles för olydig. Kommunen premierar lydnad och jag har ju öppet kritiserat kommunens kulturförstörelse när man river kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Hur skulle det se ut om kommunen utsåg en person som så hårt kritiserat kommunen i detta avseende? Det vore ju att underkänna sin egen kulturpolitik. Jag har ju inte jobbat i linje med kommunens utvecklingsplan för exempelvis Kuggås. En viktig del av mitt kulturella arbete ligger i att försöka bevara värdefulla miljöer och byggnader, vilket ofta leder till konfrontation med kommunen. Lägg därtill det skandalösa att kommunen varken uppmärksammar att man varit egen köping/kommun i 150 år eller att det är 400 år sedan danskarna brände bygden. Jag är en katt bland hermelinerna och vill inte tappa udden. Att kommunen aldrig skulle ge mig priset är lika självklart som att jag aldrig har fått en enda städtimme sedan jag som städare avslöjade missförhållanden på Åshaga, något som Socialstyrelsen sedan bekräftade.

3. För det tredje skulle jag inte ta emot priset. Jag vill bevara min frihet och att ta emot ett pris från en kommun som så totalt negligerar kulturella värden, så vida det inte är äldre än 500 år gammalt, är ungefär lika sannolikt som om Roland Åkesson skulle bli Vänsterpartist. Det kommer aldrig att ske. Jag jobbar på med mitt på min kant och utan någon som helst missämja blir det absolut bäst så. Jobbar för fullt med min deckare med Mönsteråsanknytning och jag kan lova att det blir sprängstoff. Jag jobbar bäst som outsider och snälla...göd inte min fåfänga...aldrig några priser till mig. Undanbedes vänligt men bestämt! Jag nöjer mig med Guds nåd. Den får man oförtjänt.

1 kommentar:

Eje sa...

Ett par synpunkter:
När det gäller kulturbyggnader finns i kommunledningen inte någon som helst känsla deras värde. På många platser med kulturbyggnader har de skapat en identitet för samhället och en känsla bakåt i tiden. Man är stolt över Storgatans 1800-tals karaktär men kan inte se andra ställen.
Sedan Jonny är du värd ett kulturpris då du i bild och ord tagit fram mycket av Mönsterås historia. Kommunen har för lite kritiker som kan fram brister i samhället och även det är en merit för ett pris. Som vanligt så värnar centerledningen om egenbilden. Ett av skälen till att kommunen stagnerar.