4 november 2012

Till himmelen...

Den här helgen får helgon och döda uppmärksamhet och man minns sina nära och kära. En ibland bortglömd aspekt är helgonen som förebilder för tro och liv. Tankarna går också till himmelen och idag delar jag två länkar till psalmer som jag tycker passar. Båda går så där föredömligt släpigt som psalmer gjorde i äldre tider innan stressen slog igenom även i psalmtempot.

Till himmelen - Esbjörn Hazelius och Johan Hedin.

I himmelen - Triakel.

Inga kommentarer: