4 november 2012

Foto från 1930-talet

Det här fotot dök upp på en glasplåt tidigare i år. Till höger ser vi ett hus där det öppnades cykelaffär på 1930-talet. Huset brann ner omkring 1940, varvid man byggde ett nytt hus - "Monarkarns". I övrigt skymtar flera kända hus i bakgrunden vid Storgatan. Närmast vattenlinjen är mycket förändrat idag med den nya Sjögatan och cykelvägen. Och boden är borta. Fotot bör vara från 1930-talet. För flygfoto över området, se här.

Inga kommentarer: